Search

To łatwe i wygodne w użyciu narzędzie bezpieczeństwa umożliwiające wykrywanie brakujących łatek oprogramowania i dystrybucję aktualizacji w całym środowisku. Shavlik Protect + Empower zapewnia wszystko co organizacja potrzebuje dla skutecznej strategii zarządzania aktualizacjami oprogramowania włącznie z Microsoft Windows, Mac OS, infrastrukturą wirtualną i aktualizowaniem aplikacji...

To skuteczne instalowanie poprawek do aplikacji nie-Micirosft’owych, w postaci prostego i wygodnego dodatku do Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM). Pozwala w  większym stopniu wykorzystać naszą inwestycję w System Center i zminimalizować ryzyko działania niezaktualizowanych aplikacji firm trzecich w środowisku firmowym. Shavlik Patch zwiększa skuteczność...

Marki LANDESK, Shavlik, HEAT (wcześniej Frontrange, Lumension), Wavelink, Appsense oficjalnie tworzą jedną firmę i jedną markę pod nową nazwą Ivanti. Dwie czołowe firmy na rynku zintegrowanych rozwiązań zarządzania infrastrukturą IT, usługami, zasobami oraz bezpieczeństwem  LANDESK oraz HEAT Software łączą siły i tworzą nową firmę Ivanti....

To rozwiązuje wyzwania związane z zapewnieniem widoczności i odpowiednich raportów dla IT oraz nie\technicznych osób potrzebujących aktualnych zestawień i podsumowań generowanych w czasie rzeczywistym. Może być znakomitym uzupełnieniem dla Shavlik Protect a także dla Microsoft SCCM, który sam często nie jest w stanie dostarczyć niezbędnych...