Search

Velvero invites you to participate in training that will provide you with an opportunity to gain knowledge enabling effective deployment and administration of Symantec solutions. The training covers solutions related to managing IT infrastructure, security and data protection. It is conducted by experienced instructors and Symantec...

Damiko zaprasza Państwa na szkolenia pozwalające na zdobycie wiedzy umożliwiającej sprawną realizację wdrożeń oraz administrację rozwiązaniami firmy Symantec. Szkolenia obejmują zakres rozwiązań związanych z zarządzaniem infrastrukturą IT, bezpieczeństwem oraz ochroną danych. Prowadzone są przez doświadczonych instruktorów i inżynierów rozwiązań Symantec z kilkuletnim doświadczeniem szkoleniowo-wdrożeniowym. Zapewniamy możliwość...

Symantec Enterprise Vault The Veritas Enterprise Vault software (currently offered by Symantec) is a flexible archiving solution enabling detection of data in e-mails, the file system or group work environments, and can also help reduce the costs of storing information in electronic form and streamline...

Oprogramowanie Veritas Enterprise Vault (obecnie oferowane przez firmę Symantec) to elastyczne rozwiązanie z zakresu archiwizacji, które umożliwia wykrywanie danych w wiadomościach e-mail, systemie plików i w środowiskach pracy grupowej, a także pomaga obniżyć koszty przechowywania informacji w postaci cyfrowej i uprościć zarządzanie. Do zarządzania danymi...