Bezpieczeństwo danych

Data Loss Prevention

Produkty Data Loss Prevention to ujednolicony pakiet rozwiązań do wykrywania, monitorowania i ochrony danych poufnych oraz zarządzania nimi w każdym miejscu, w którym są przechowywane i wykorzystywane.

Encryption

Wysoka wydajność szyfrowania całych dysków w stacjach roboczych, komputerach przenośnych i serwerach.

Identity Protection

Rozwiązanie Symantec™ ID Protection (VIP) umożliwia uwierzytelnianie użytkowników i urządzeń mobilnych. Usługa przekształca urządzenie mobilne w generator haseł jednorazowych, aby zapewnić silne uwierzytelnianie dostępu do sieci korporacyjnej.

Email Security

Rozwiązanie Symantec Mail Security™ for SMTP zapewnia wydajną, zintegrowaną ochronę poczty przed zagrożeniami ze strony wirusów, spamu i innych niepożądanych treści. Ochrona ta występuje w najwcześniejszym punkcie po wejściu do sieci, to znaczy w bramie poczty internetowej (SMTP).

Advanced Threat Protection for Email

Symantec Advanced Threat Protection (ATP) to lepsza wykrywalność, priorytetyzacja i szybsze zapobieganie zaawansowanym i ukierunkowanym atakom.

Wykorzystując potencjał i informacje o cyber-zagrożeniach największej na świecie prywatnej sieci Symantec Global Intelligence Networks, rozwiązanie ATP pozwala szybko wykrywać ataki, które inaczej mogłyby być niezauważone, tak w firmowej sieci, poczcie email jak i stacjach końcowych.

Messaging Gateway (antyspam)

Rozwiązanie to wykorzystuje jedyną w swoim rodzaju metodę do ochrony firm przed atakami ukierunkowanymi. Większość tego typu ataków jest obecnie przeprowadzanych za pomocą złośliwych, pozornie nieszkodliwych, dokumentów załączanych w emailach.

Zobacz także

Bezpieczeństwo infrastrukrury

Skutecznie uchronisz swoje komputery. Odpowiednie aplikacje wykryją i odizolują nawet najbardziej wyszukane zagrożenia.

Bezpieczeństwo sieciowe

Damiko pomożemy Wam tak skonfigurować system, aby poszczególne jego komponenty miały dostęp do informacji, ograniczony do poziomu wynikającego z ich roli w systemie.