wdrożenia Tag

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie testowała różne rozwiązania z zakresu zabezpieczenia kopii danych i zwróciła się do firmy Damiko z zapytaniem o propozycję systemu kopii zapasowych dla danych przechowywanych na stacjach roboczych w jednostkach organizacyjnych (nadleśnictwa w regionie). Po analizie wymagań i specyfiki pracy jednostek...

Określ swoje cele biznesowe. My zaproponujemy Ci wsparcie informatyczne i odpowiednie rozwiązanie.