Cyfrowe Lubelskie

29 lipca ogłoszony został konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

 

W ramach tych konkursów dofinansowanie mogą uzyskać m.in.:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,
 • szkoły wyższe, jednostki naukowe,
 • organizacje pozarządowe,
 • instytucje kultury
 • administracja rządowa zespolona i niezespolona

 

Przykładowe rodzaje projektów:

 • Budowa, rozbudowa lub zakup infrastruktury informatycznej służącej zwiększeniu stopnia cyfryzacji administracji w tym aplikacji i systemów bazodanowych zapewniających poprawę efektywności zarządzania oraz upowszechnienia komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych
 • Budowa, rozbudowa lub zakup systemów teleinformatycznych zapewniających dostępność, integrację oraz cyfryzację nowych usług i poprawę funkcjonalności istniejących usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w zakresie m.in. e-administracji, e-kultury.
 • Projekty z zakresu digitalizacji zasobów kulturowych, naukowych (w tym bibliotecznych)

 

Założenia projektu:

 • wspierane będą projekty realizowane na terenie województwa lubelskiego,
 • maksymalny poziom dofinansowania – 85 %,
 • kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów – 88 mln zł,
 • termin składania wniosków – do 14 października 2016.

 

Jeśli mają Państwo potrzeby, które chcieliby Państwo zrealizować ze wsparciem funduszy europejskich, prosimy o kontakt mailowy: fundusze@damiko.pl