e-usługi publiczne w województwie dolnośląskim

e-usługi publiczne w województwie dolnośląskim

30 grudnia ogłoszony został konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

W ramach tych konkursów dofinansowanie mogą uzyskać m.in.:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,
 • szkoły wyższe, jednostki naukowe,
 • podmioty lecznicze działające w publicznym systemie opieki zdrowotnej,
 • instytucje kultury.

Przykładowe rodzaje projektów:

 • zakładające rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji;
 • dotyczące tworzenia, rozwijania i integracji baz danych i zasobów cyfrowych wspomagających komunikację między tymi podmiotami (A2A);
 • wspomagające procesy decyzyjne (obejmujące procesy wewnątrz urzędów i administracji, m.in. związane z systemami zarządzania i wymianą informacji – tzw. back office);
 • upowszechniające i ułatwiające komunikację elektroniczną instytucji publicznych z podmiotami zewnętrznymi administracji;
 • projekty z zakresu digitalizacji zasobów i treści publicznych, służące zapewnieniu powszechnego, otwartego dostępu w postaci cyfrowej do danych;
 • projekty dotyczące stworzenia lub wdrożenia nowych e-usług służących zwiększeniu uczestnictwa mieszkańców w procesach podejmowania decyzji w gminach, powiatach i regionie.

Założenia projektu:

 • wspierane będą projekty realizowane na terenie województwa dolnośląskiego,
 • maksymalny poziom dofinansowania – 85 %,
 • minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – 50 000 PLN,
 • termin składania wniosków – 1 lutego 2016 – 31 marca 2016.

 

Jeśli mają Państwo potrzeby, które chcieliby Państwo zrealizować ze wsparciem funduszy europejskich, prosimy o kontakt mailowy: fundusze@damiko.pl