LANDESK Mobility Manager

 

 

LANDESK MOBILITY MANAGER

Osobiste urządzenia mobilne znajdują się w firmie każdego dnia – i to bardzo dobrze. Zyskiem dla produktywności jest to, że pracownicy mogą mieć w każdej chwili dostęp do danych pozwalających na podjęcie decyzji w obszarze swojej aktywności biznesowej. LANDESK Mobility Manager pozwala objąć ten obszar i zapewnić, że parametry bezpieczeństwa pozwolą na ciągłą ochronę informacji na wszystkich punktach końcowych.

 

 

 

Zarządzaj BYOD wraz z urządzeniami firmowymi

Domyślnie urządzenia firmowe powinny korzystać z funkcji Mobile Management takich jak enrollment, wysyłanie polityk czy zdalna blokada. Wprowadzaj polityki BYOD zachowując prywatność urządzeń osobistych. Zabezpiecz dane firmowe bez ingerowania w osobiste informacje użytkowników.

 

Rzeczywiste spójne zarządzanie wszystkimi urządzeniami

LANDESK Mobility Manager jest w pełni zintegrowany z LANDESK Management Suite, więc zespoły IT używają jednego systemu do zarządzania wszystkimi urządzeniami, które są w posiadaniu pracowników. Zunifikowane dostarczanie polityk może doprowadzić do tego, że wszystkie operacje związane z przyjmowaniem lub zwalnianiem pracownika pod jednym przyciskiem stają się rzeczywistością. Możesz utworzyć politykę tylko raz i rozesłać ją do wszystkich urządzeń, zapewniając trwałe bezpieczeństwo i jednakowy dostęp dla użytkownika z każdego urządzenia.

 

 

Te same metody pracy niezależnie od urządzenia

Komponent Workspaces oparty na rolach użytkowników dostarczy bezpieczny obszar dostępu do informacji oraz  firmowego sklepu z aplikacjami – dokładnie tak samo, jak użytkownicy otrzymują dla swoich urządzeń stacjonarnych.

 

 

Konteneryzacja czy pakowanie aplikacji?

Przez ostatnie lata powszechnym podejściem zabezpieczania aplikacji mobilnych była konteneryzacja. Wprawdzie zabezpiecza ona dane firmowe, jest jednak nieco frustrująca dla wielu użytkowników. Są oni zmuszeni do wielokrotnego logowania i wylogowywania się pomiędzy profilami prywatnym a służbowym. Jest to uciążliwe i nie odpowiada sposobom w jaki normalnie używamy urządzeń mobilnych.

Pakowanie aplikacji pozwala na równoległe działanie aplikacji prywatnych i firmowych. Jest to dużo chętniej przyjmowane przez końcowych użytkowników, a jednocześnie spełnia wymaganie zabezpieczenia danych firmowych.

 

Pakowanie aplikacji oddzieli dane firmowe od danych prywatnych i zapewni:

  • SSO – pojedyncze logowanie
  • Szyfrowanie danych firmowych
  • Blokowanie przenoszenia danych do aplikacji prywatnych
  • Bezpieczny tunel komunikacyjny do sieci firmowej
  • Dostęp do sieci wyłącznie dla opakowanych aplikacji
  • Brak potrzeby stosowania VPN

 

Skalowalność

Możliwości LANDESK Mobility Manager’a rosną wraz z firmą. Nie jest już potrzebna pojedyncza licencja aplikacji na każde urządzenie. Wsparcie dla Apple Volume Purchase Program ułatwia zakupy i dystrybucję aplikacji dla urządzeń iOS.

 

Zarządzanie aplikacjami mobilnymi

Wysyłaj aplikacje do użytkowników oraz kontroluj dostęp  do dokumentów oraz innych treści. Możesz również utworzyć listy dozwolonych lub zabronionych aplikacji oraz ustanowić reguły dostępu do adresów URL. W przypadku kradzieży lub zagubienia urządzenia możesz selektywnie wyczyścić aplikacje firmowe.

 

Nie zapomnij o bezpieczeństwie w mobilności

Jeśli do Mobile Managera dodasz Mobile Security Suite zyskasz jeszcze wiele funkcjonalności. Secure Mobile Email umożliwia dostęp do poczty firmowej za pomocą natywnych aplikacji pocztowych, bez znaczenia czy urządzenie jest zarządzane czy nie. Bezpieczna przeglądarka pozwala na dostęp do firmowych aplikacji webowych.

 

 

Wersja próbna

Na życzenie udostępniamy próbną, darmową wersję systemu do przetestowania przez 45 dni.

 

 Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji prosimy wysłać wiadomość na landesk(at)damiko.pl . Można też porozmawiać bezpośrednio z menedżerem tego produktu pod nr tel. +48 697 651 411.