Ochrona systemów pocztowych

Poczta e-mail stanowi obecnie jedno z najważniejszych narzędzi komunikacji dla firm. Serwery pocztowe przekazują i przechowują znaczne ilości istotnych informacji biznesowych, stanowiąc ważny  ale i wrażliwy punkt w infrastrukturze firmowej, który musi być doskonale chroniony. Serwery pocztowe  zalewane są ogromnymi ilościami wiadomości zawierających m.in. niechciane oferty, różne newslettery, ale także wiadomości wyłudzające informacje lub niosące zagrożenia jak np. botnet, które, docierając do użytkowników poczty, znacząco wpływałyby na ich produktywność, ale również znacznie zwiększały ryzyko kradzieży danych i własności intelektualnej firmy.

Duże ilości informacji na serwerach pocztowych stanowią również duże wyzwanie dla administratorów, w kwestii zapewnienia właściwej i skutecznej  ochrony danych, zarządzania nimi, archiwizacji oraz zapewnienia dostępu uprawnionym osobom.