Symantec Enterprise Vault

Oprogramowanie Veritas Enterprise Vault (obecnie oferowane przez firmę Symantec) to elastyczne rozwiązanie z zakresu archiwizacji, które umożliwia wykrywanie danych w wiadomościach e-mail, systemie plików i w środowiskach pracy grupowej, a także pomaga obniżyć koszty przechowywania informacji w postaci cyfrowej i uprościć zarządzanie. Do zarządzania danymi używany jest zautomatyzowany i oparty na regułach system archiwizacji plików w pamięciach masowych dostępnych bezpośrednio, co zapewnia bezproblemowe przechowywanie i pobieranie informacji. Zaawansowane możliwości programu Enterprise Vault w zakresie wyszukiwania i wykrywania można dodatkowo rozszerzyć,stosując specjalistyczne aplikacje klienckie z dziedziny kierowania przedsiębiorstwem, zarządzania ryzykiem i zapewniania zgodności z wymaganiami prawnymi. Rozwiązanie Enterprise Vault wychodzi naprzeciw potrzebom organizacji w zakresie:

 

 • zarządzania systemami pamięci masowej typu aplikacyjnego,
 • wymaganego przepisami przechowywania i wykrywania danych,
 • zapewniania możliwie najlepszej sprawności operacyjnej,
 • wykorzystywania wiedzy,
 • przeprowadzania uaktualnień, migracji i konsolidacji.

 

Kluczową kwestią dla każdej organizacji jest możliwość utworzenia archiwum i zarządzania na bieżąco jego zawartością. Oprogramowanie Enterprise Vault opracowano z myślą o zapewnieniu możliwości bezpiecznego przechowywania zarchiwizowanych danych tak, aby można z nich było w pełni korzystać i wycofywać je z użytku, gdy przestaną być potrzebne. Możliwości repozytorium są następujące:

 

 • elastyczne przechowywanie zarchiwizowanych treści,
 • ograniczanie objętości informacji w postaci cyfrowej dzięki zastosowaniu kompresji i przechowywaniu pojedynczych wystąpień,
 • indeksowanie danych pod kątem ich szybkiego i ukierunkowanego pobierania,
 • zabezpieczanie przyszłej dostępności plików bez względu na aplikację, z której pochodzą, przez utworzenie kopii w formacie HTML na podstawie zarchiwizowanych zasobów,
 • wykorzystywanie mechanizm ów zabezpieczających opartych na uwierzytelnianiu użytkownika,
 • definiowanie i wdrażanie reguł przechowywania informacji i wycofywania ich z użytku.