Symantec Backup Exec 2012

symnatec1

To zintegrowany produkt, który chroni środowiska wirtualne i fizyczne, upraszcza tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie danych po awarii, a także pozwala odzyskiwać dane lub systemy w dowolnej skali — od pojedynczych elementów po całe serwery. Program pozwala także ograniczyć przestoje w działalności dzięki bezkonkurencyjnej technologii Symantec™ V-Ray umożliwiającej odzyskiwanie całych serwerów, najważniejszych aplikacji firmy Microsoft® oraz systemów gości w środowiskach VMware® i Microsoft Hyper-V®.

 

Oprogramowanie umożliwia realizację celów dotyczących punktów i czasu odzyskiwania danych dzięki połączeniu funkcji pełnego odtwarzania po awarii niezależnie od składników sprzętowych i odzyskiwania danych w środowisku wirtualnym, odtwarzania aplikacji oraz wydajnego przywracania pojedynczych wiadomości e-mail, plików i folderów na dowolnym poziomie szczegółowości.

 

Usuwanie zduplikowanych danych i archiwizacja pozwalają jednocześnie ograniczyć koszty pamięci masowej oraz przyspieszyć tworzenie kopii zapasowych. Program Backup Exec 2012 oferuje zaawansowane funkcje tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych w środowiskach VMware i Hyper-V oraz systemach Windows®, Linux® i Mac® niezależnie od stopnia ich złożoności.

 

Ujednolicenie tworzenia kopii zapasowych w środowiskach wirtualnych i fizycznych

 • Funkcje tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania danych w środowiskach VMware i Hyper-V opracowane przez specjalistów zapewniają ochronę infrastruktury zwirtualizowanej. Tworzenie kopii zapasowych na poziomie hosta oparte na technologii V-Ray i zintegrowane z interfejsami API VMware Data Protection oraz usługą Microsoft® Volume Shadow Copy (VSS) umożliwia archiwizowanie całych systemów gości i odtwarzanie danych na poziomie maszyn wirtualnych, dysków wirtualnych, aplikacji oraz plików i folderów. Obsługiwane są również zaawansowane funkcje monitora maszyny wirtualnej w środowiskach VMware i Hyper-V. Istnieje też możliwość tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania danych na dowolnym poziomie szczegółowości w przypadku aplikacji Microsoft® Exchange, SharePoint®, Active Directory® i SQL Server®.
 • Dzięki ochronie z agentami lub bez ich użycia program Backup Exec 2012 zapewnia swobodę wyboru poziomu odtwarzania danych w środowiskach VMware i Hyper-V. W przypadku korzystania z agentów można tworzyć kopie zapasowe danych aplikacji zwirtualizowanych i odtwarzać je na dowolnym poziomie szczegółowości — od pojedynczych plików i folderów po dane aplikacji i całe maszyny wirtualne. W wariancie bez użycia agentów można odtwarzać całe maszyny wirtualne w celu zapewnienia pełnej ochrony.
 • Certyfikowane przez firmę Microsoft funkcje tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania danych w systemach Windows i aplikacjach, takich jak Windows 2008 R2®, Exchange 2010 SP1, SQL Server i SharePoint.
 • Kompleksowa obsługa pamięci masowej opartej na dyskach i taśmach na potrzeby tworzenia kopii zapasowych środowisk wirtualnych, fizycznych i aplikacji.
 • Możliwość ograniczenia wykorzystania pamięci masowej nawet o 90 procent dzięki funkcji usuwania zduplikowanych danych, która pozwala obniżyć koszty pamięci masowej na potrzeby kopii zapasowych środowisk fizycznych i wirtualnych przy ograniczeniu użycia przepustowości w sieci lokalnej (LAN) i rozległej (WAN). Ograniczenie wymagań dotyczących pamięci masowej oraz udostępnienie zdalnym oddziałom operacji tworzenia kopii zapasowych w sieci rozległej (WAN).
 • Usuwanie zduplikowanych danych na poziomie źródła z serwerów Linux pozwala znacznie ograniczyć wykorzystanie przepustowości w sieciach LAN i WAN oraz miejsca na kopie zapasowe przy jednoczesnej ochronie serwerów z systemem Linux.
 • Możliwość odzyskiwania kopii zapasowych maszyn wirtualnych za pomocą narzędzia Virtual Machine Validator, które oferuje administratorom oprogramowania VMware i Backup Exec 2012 mechanizm łatwej weryfikacji odzyskiwania pełnych kopii zapasowych maszyn wirtualnych za pośrednictwem konsoli klienckiej rozwiązania VMware vSphere™.
 • Program Backup Exec 2012 udostępnia funkcje wysokiej dostępności aplikacji wirtualnych dzięki automatycznemu odtwarzaniu maszyn wirtualnych w środowisku VMware. Umożliwia integrację dodatku Backup Exec Management Plugin 2.0 for VMware z programem Symantec™ ApplicationHA 6.0, co z kolei pozwala na automatyczne przywracanie uszkodzonych maszyn wirtualnych w celu odzyskania usług aplikacji po wyczerpaniu możliwości narzędzia ApplicationHA w tym zakresie.

 

Jeden produkt, odzyskiwanie dowolnych danych

 • Wbudowane funkcje odtwarzania danych po awarii od zera umożliwiają administratorom przywracanie kopii zapasowych całych serwerów na innych platformach sprzętowych. Za pomocą dysku rozruchowego DVD o nazwie Symantec™ Recovery Environment można połączyć się z serwerem programu Backup Exec 2012 i odzyskać całą maszynę wirtualną w całkowicie innym komputerze.
 • Kopie zapasowe można przekształcać w maszyny wirtualne w celu szybkiego odtwarzania danych, zatem w przypadku awarii serwera można przywrócić jego działanie w środowisku VMware lub Hyper-V w czasie potrzebnym do włączenia maszyny wirtualnej. Odtwarzanie danych po awarii bez składników sprzętowych umożliwia szybkie odzyskiwanie serwerów fizycznych w środowisku wirtualnym, co pozwala znacznie skrócić czas niedostępności usług o kluczowym znaczeniu dla działalności.
 • Odtwarzanie danych aplikacji fizycznych i wirtualnych na dowolnym poziomie szczegółowości pozwala wyeliminować nadmiarowe kopie zapasowe programów Exchange, Active Directory, SharePoint i SQL Server w środowiskach wirtualnych. Za pomocą pojedynczych kopii zapasowych serwerów aplikacji w rozwiązaniach VMware lub Hyper-V administratorzy mogą przywracać pojedyncze wiadomości e-mail, dokumenty programu SharePoint, obiekty usług Active Directory i bazy danych programu SQL Server. Program Backup Exec 2012 nie wymaga środowisk odtwarzania danych, dodatkowych maszyn wirtualnych ani innych zasobów na potrzeby odzyskiwania danych na dowolnym poziomie szczegółowości.

 

Kompleksowe tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych

Program Backup Exec 2012 to kompleksowy zestaw rozwiązań do ochrony i odtwarzania danych, który upraszcza proces zabezpieczania najcenniejszego kapitału firmy — danych. Bez względu na to, czy dane znajdują się na serwerze plików z systemem Windows, stacji roboczej, serwerze wirtualnym czy serwerze aplikacji o znaczeniu krytycznym (np. Exchange, SQL lub SharePoint), program Backup Exec 2012 zapewnia pełną ochronę zarówno danych, jak i systemów operacyjnych.

 

Program Backup Exec 2012 został opracowany z myślą o spełnieniu wymagań dotyczących środowisk wirtualnych i fizycznych. Zapewnia ochronę danych w systemach Windows, VMware, Hyper-V, Linux i Mac przy użyciu pamięci masowej opartej na taśmach i dyskach. Aplikacje, takie jak Exchange, SharePoint, SQL Server, Active Directory i Oracle®, są chronione w zaawansowany sposób. Zaawansowane szyfrowanie urządzeń pamięci masowej opartych na dyskach i taśmach z wykorzystaniem 128- lub 256-bitowego algorytmu Advanced Encryption Standard (AES) pozwala w pełni chronić przesyłane lub przechowywane dane.

 

Program Backup Exec 2012 z technologią V-Ray oferuje bezkonkurencyjne możliwości tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania danych wirtualnych. V-Ray to zestaw technologii firmy Symantec, które udostępniają klientom dodatkowy wgląd w maszyny wirtualne i aplikacje. Dzięki temu można zrezygnować z separacji zasobów fizycznych i wirtualnych i wprowadzić niewidoczne mechanizmy archiwizacji i odtwarzania w całym środowisku za pomocą jednej aplikacji.

 

Proste zarządzanie i monitorowanie

Program Backup Exec 2012 oferuje nowoczesną konsolę administracyjną, która pozwala na łatwe tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie danych serwerów fizycznych i wirtualnych oraz aplikacji rozproszonych na wielu serwerach.

Wersja Backup Exec 2012 zapewnia wielokrotnie nagradzane możliwości i funkcje, które cieszą się zaufaniem administratorów, zaś konsola administracyjna jeszcze bardziej przyspiesza i upraszcza zarządzanie infrastrukturą tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych.

 

Konsola administracyjna programu Backup Exec 2012 pozwala uniknąć tworzenia zasad w celu łączenia wielu powiązanych operacji w ramach jednego zadania tworzenia kopii zapasowej. Operacje te są obecnie tworzone i planowane w ramach ogólnego procesu. Uproszczona obsługa harmonogramu umożliwia skonfigurowanie optymalnych terminów tworzenia kopii zapasowych.

Program Backup Exec 2012 zapewnia całkowicie nowe podejście do tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania danych, co ułatwia ochronę danych w firmach dowolnej wielkości.

 

Dostępne wersje agentów i modułów

Program Backup Exec 2012 umożliwia skalowalne, łatwe w zarządzaniu tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych w środowiskach wirtualnych i fizycznych. Środowisko programu Backup Exec 2012 można łatwo rozbudować za pomocą agentów i modułów opcjonalnych, które zapewniają obsługę ważnych aplikacji, baz danych i konfiguracji pamięci masowej.

 

Główne wersje programu Backup Exec

 • Backup Exec 2012
 • Symantec Backup Exec™ 2012 Small Business Edition
 • Symantec Backup Exec™ 2012 V-Ray Edition
 • Urządzenie Symantec Backup Exec™ 3600 Appliance
 • Agenci i Opcje dla Symantec Backup Exec 2012

 

Agenci i Opcje dla Symantec Backup Exec 2012

Agents

 • Backup Exec Agent for VMware and Microsoft Hyper-V.
 • Backup Exec Agent for Applications And Databases.
 • Backup Exec Agent for Windows
 • Backup Exec Agent for Linux
 • Backup Exec Remote Media Agent for Linux Server
 • Backup Exec Agent for Macintosh
 • Small Business Agent for Windows

 

Options

 • Backup Exec Deduplication Option
 • Exec Enterprise Server Option
 • Backup Exec NDMP Option
 • Backup Exec Library Expansion Option
 • Virtual Tape Library Unlimited Drive Option
 • Backup Exec Exchange Mailbox Archiving Option
 • Backup Exec File System Archive Option
 • Symantec Desktop and Laptop Option