Symantec PGP – szyfrowanie

PGP™ Drive Encryption firmy Symantec powered by PGP™

Wysoka wydajność szyfrowania całych dysków w stacjach roboczych, komputerach przenośnych i serwerach.
PGP_Desktop

 

Korzyści

 • Ograniczenie ryzyka utraty lub kradzieży poufnych danych — wysoka wydajność pełnego szyfrowania dyskóww stacjach roboczych, komputerach przenośnych i serwerach.
 • Zapewnienie odpowiedzialności i zgodności pojedyncza, umożliwiająca rozbudowę konsola umożliwiadefiniowanie, obsługę i egzekwowanie politykibezpieczeństwa szyfrowania oraz monitorowanie zdarzeń i generowanie raportów
 • Uproszczone korzystanie na co dzień — minimalne koszty wsparcia technicznego, administracji i konserwacji.
 • Łatwa obsługa —użytkownicy mogą kontynuować pracę bez przeszkód. Oprogramowanie automatycznie szyfruje iodszyfrowuje dane w czasie rzeczywistym bez wpływu na wydajność użytkowników.

 

Kompleksowe szyfrowanie dysków
Ochrona danych poufnych, własności intelektualnej, informacji umożliwiających identyfikację (PII) i osobistych informacji medycznych (PHI) na komputerach przenośnych, stacjach roboczych i urządzeniach wymiennych przed utratą lub kradzieżą to kluczowe wyzwanie dla przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Ujawnienie poufnych danych może spowodować utratę własności intelektualnej, karę grzywny i
skutki prawne, a także może negatywnie wpłynąć na reputację firmy i marki. Oprogramowanie PGP™ Whole Disk Encryption firmy Symantec™ zapewnia firmom kompleksowy, wieloplatformowy, wydajny system szyfrowania wszystkich danych (plików użytkownika, plików wymiany, plików systemowych, ukrytych i innych) na dyskach stacji roboczych, komputerów przenośnych i serwerów. Zaszyfrowane dane są chronione przed nieautoryzowanym dostępem, co umożliwia skuteczne zabezpieczenie własności intelektualnej, danych
klientów i partnerów oraz marki.

 

Proste. Szybkie. Bezpieczne. Łatwe w rozbudowie. Szybkie, proste wdrożenie – w ciągu kilku tygodni można zainstalować funkcje ochrony w tysiącach komputerów przenośnych. Szyfrowanie dysków twardych, urządzeń pamięci masowej USB i plików. Obsługa systemów Windows®, Mac OS® X, Red Hat® i Ubuntu®.
Proste odzyskiwanie danych — elastyczne, łatwe odtwarzanie informacji, w tym zapomnianych haseł. Oprogramowanie obsługuje odtwarzanie danych po awarii i planowanie działań, a także jest zgodne z innymi produktami do odzyskiwania. Wygodna obsługa —szyfrowanie w tle z możliwością ograniczenia zużycia zasobów. Mniejsza liczba haseł do zapamiętania dzięki jednokrotnemu logowaniu (SSO) w systemie Windows. Prosta, bezpieczna obsługa na co dzień — scentralizowana polityka, zarządzanie kluczami i jedna konsola raportów z interfejsem WWW do zarządzania wszystkimi klientami. Możliwość wykorzystania dotychczasowej infrastruktury dzięki integracji z protokołem Lightweight Directory Access Protocol (LDAP). Silne szyfrowanie — funkcje zaprojektowane z myślą o zabezpieczeniach i szybkości, zgodne z wieloma standardami kryptograficznymi.
Łatwa rozbudowa — oprogramowanie umożliwia dodanie funkcji szyfrowania urządzeń przenośnych, poczty elektronicznej, serwerów plików oraz innych aplikacji kryptograficznych.
Szybka instalacja Elastyczne formaty MSI i PKG są zgodne z większością narzędzi do szybkiej instalacji, takich jak Systems Management Server®, ZENworks® oraz Altiris®. Obsługa wielu platform: oprogramowanie chroni systemy Windows (w tym Windows Server®), Mac OS X (w tym środowisko Boot Camp®) i Linux® (Ubuntu, Red Hat). Wdrażanie niewidoczne dla użytkowników. Obsługa oprogramowania Casper® oraz innych narzędzi dotworzenia kopii zapasowych.

 

PGP Universal™ Server firmy Symantec™ Zarządzanie wieloma aplikacjami do szyfrowania za pomocą jednej konsoli

 

Oprogramowanie PGP Universal Server™ firmy Symantec oferuje organizacjom pojedynczą konsolę do zarządzania wieloma aplikacjami do szyfrowania należącymi do platformy szyfrowania firmy Symantec™.
Działy informatyczne mogą zarządzać użytkownikami, automatyzować czynności administracyjne i wprowadzać zasady dotyczące ochrony ważnych danych oraz unikania strat finansowych, konsekwencji prawnych lub naruszenia reputacji wynikających z ujawnienia informacji. Korzyści
Uproszczone zarządzanie użytkownikami -dodawanie kont użytkowników i przypisywanie zasad zabezpieczeń bez działań ze strony administratora. Egzekwowanie zasad zabezpieczeń – ochrona danych i automatyzacja zadań administracyjnych dzięki centralnie zarządzanej polityce. Szybsza instalacja – wykorzystanie tej samej infrastruktury w celu zapewnienia większego zasięgu ochrony. Ograniczenie kosztów i złożoności — nadzorowanie operacji z poziomu pojedynczej, ujednoliconej konsoli.

 

Scentralizowane administrowanie umożliwiające ochronę danych przedsiębiorstwa. Podstawą kompleksowej strategii ochrony danych jest plan zabezpieczenia ich na wielu płaszczyznach. Niektóre firmy rozpoczynają takie działania od szyfrowania dysków, aby rozwiązać krótkoterminowe problemy ze zgodnością, dodając z czasem funkcje ochrony poczty elektronicznej i plików. Zapobiegliwi kierownicy działów informatycznych wiedzą, że wdrożenie rozwiązań opartych na wielu punktach ochrony może prowadzić do trudności podczas zarządzania. Wraz z upływem czasu złożoność i liczba zadań administracyjnych stale rosną. Oprogramowanie PGP Universal Server™ firmy Symantec oferuje organizacjom pojedynczą konsolę do zarządzania wieloma aplikacjami do szyfrowania należącymi do platformy szyfrowania firmy Symantec™. Działy informatyczne mogą zarządzać użytkownikami, automatyzować czynności administracyjne i wprowadzać zasady dotyczące ochrony ważnych danych oraz unikania strat finansowych, konsekwencji prawnych lub naruszenia reputacji wynikających z ujawnienia informacji.

 

Oprogramowanie Universal Server o oferuje następujące korzyści

 • Centralna administracja —zarządzanie wieloma aplikacjami do szyfrowania firmy Symantec przy użyciu pojedynczej konsoli.
 • Egzekwowanie zasad — centralna polityka pozwala na automatyzację czynności administracyjnych i skuteczne stosowanie mechanizmów ochrony.
 • Raporty i dzienniki — pełny wgląd w aktualny stan ochrony danych ułatwia nadzór nad środowiskiem.
 • Zarządzanie kluczami — tworzenie, dystrybuowanie i przechowywanie kluczy szyfrowania i zapewnienie organizacji możliwości odzyskiwania danych.
 • Zgodność z przyszłymi potrzebami
 • Dzięki oprogramowaniu Universal Server organizacja może wdrożyć jedną aplikację spełniającą aktualne wymagania, a następnie dodawać kolejne produkty zgodnie z potrzebami.

 

PGP™ Desktop Email firmy Symantec™

PGP_Desktop_email

 

Szyfrowanie poczty elektronicznej w stacjach roboczych i komputerach Przenośnych.

 

Zabezpieczenie poufnych informacji w wiadomościach e-mail za pomocą centralnie zarządzanego rozwiązania opartego na stacjach roboczych. Poczta elektroniczna stała się najważniejszym systemem komunikacji biznesowej, ponieważ umożliwia firmom
skuteczne porozumiewanie się z klientami i partnerami. Niestety, niezabezpieczone wiadomości e-mail są przesyłane przez Internet w postaci jawnego tekstu, co stanowi poważne zagrożenie dla najważniejszych zasobów: danych dotyczących
klientów i finansów, tajemnic handlowych oraz innych zastrzeżonych informacji. Ujawnienie tych danych może spowodować straty finansowe lub konsekwencje prawne i
negatywnie wpłynąć na reputację marki. Program PGP™ Desktop Email firmy Symantec™ zapewnia przedsiębiorstwom automatyczne, niewidoczne dla użytkowników rozwiązanie do szyfrowania, które pozwala zabezpieczyć wewnętrzne i zewnętrzne poufne wiadomości e-mail. Organizacje mogą zminimalizować ryzyko naruszenia integralności danych i spełnić wymagania partnerów oraz zapewnić zgodność z przepisami w zakresie ochrony i
poufności informacji.
Korzyści

 • Łatwa, automatyczna obsługa — ochrona poufnych wiadomości e-mail i załączników przy minimalnych zmianach sposobu korzystania z komputera.
 • Egzekwowanie zasad zabezpieczeń — automatyczne, spójne stosowanie centralnie zarządzanych reguł ochrony danych.
 • Szybsze wdrożenie wdrożenie — zautomatyzowany proces instalacji i konfiguracji.
 • Ograniczenie kosztów operacyjnych — pełna automatyzacja i centralne zarządzanie zasadami szyfrowania poczty elektronicznej, użytkownikami, kluczami i konfiguracjami za pomocą oprogramowania PGP Universal™ Server firmy Symantec™
 • Zaawansowane, kompleksowe szyfrowanie poczty e-mail
 • Oprogramowanie Desktop Email oferuje wszystkie funkcje szyfrowania niezbędne do ochrony firmowej poczty e-mail w ramach jednego, łatwego w obsłudze i prostego w zarządzaniu rozwiązania.
 • Umożliwia organizacjom automatyczne zabezpieczenie komunikacji elektronicznej — od klienta pocztowego nadawcy po oprogramowanie odbiorcy i na wszystkich etapach pomiędzy nimi — przy użyciu centralnie zdefiniowanego, opartego na zasadach mechanizmu szyfrowania.
 • Rozwiązanie Desktop Email obsługuje najważniejsze standardy zabezpieczeń poczty elektronicznej i doskonale współdziała z większością popularnych systemów ochrony wiadomości e-mail, z których korzystają odbiorcy.
 • Jeśli odbiorca nie ma klienta pocztowego obsługującego. szyfrowanie, nadawca może zaszyfrować dokumenty w postaci pakietu programu PGP™ Self-Decrypting Archive firmy Symantec™, a następnie wysłać chroniony plik jako zwykły załącznik poczty e-mail. Organizacje mogą także dodać program PGP Universal™ Gateway Email firmy Symantec™ w celu obsługi poczty przez sieć WWW i szyfrowania dokumentów PDF.
 • Egzekwowanie zasad zabezpieczeń Politykę bezpieczeństwa można określić na podstawie nadawcy, odbiorcy, domeny odbiorcy, słów kluczowych lub treści, a poufne wiadomości można zabezpieczać automatycznie bez żadnych zmian w sposobie pracy użytkowników. Definicje zasad można ustawiać i kontrolować przy użyciu oprogramowania Universal Server.
 • Sterowanie zasadami w trybie offline —egzekwowanie polityki w przypadku niepołączonych użytkowników przez kontrolowanie poczty, kiedy oprogramowanie Universal Server jest niedostępne dla klienta rozwiązania Desktop Email.
 • Sterowanie klientami — ograniczanie dostępu do funkcji, takich jak opcjonalne przyciski ręcznego szyfrowania i podpisywania, oraz udostępnianie ich użytkownikom i egzekwowanie powiązanych zasad.
 • Zaawansowane możliwości uwierzytelniania — mechanizm uwierzytelniania dwuskładnikowego za pomocą kart inteligentnych.
 • Łatwa, automatyczna obsługa
 • Po zainstalowaniu rozwiązanie Desktop Email działa w sposób niewidoczny dla użytkowników, którzy mogą bez przeszkód kontynuować pracę. Oprogramowanie automatycznie chroni wiadomości w tle, dzięki czemu użytkownicy nie zapominają o zabezpieczeniu poczty i załączników. 
 • Automatyczne zabezpieczenia wiadomości — rozwiązanie szyfruje, odszyfrowuje, podpisuje cyfrowo i weryfikuje wiadomości zgodnie z poszczególnymi lub centralnie zarządzanymi zasadami. 
 • Bezpieczne dostarczanie wiadomości e-mail bez użycia  klientów — w przypadku instalacji wraz z oprogramowaniem Gateway Email wiadomości są bezpiecznie dostarczane do zewnętrznych użytkowników, którzy nie korzystają z systemu szyfrowania poczty.
 • Wiele sposobów ochrony dany danych — ochrona poufnych informacji podczas ich przesyłania dzięki programom PGP
 • Zarządzanie za pomocą oprogramowania Universal Server
 • Rozwiązanie Desktop Email można zainstalować i obsługiwać w scentralizowany sposób przy użyciu oprogramowania Universal Server, które umożliwia organizacjom łatwe ustanawianie i egzekwowanie zasad zabezpieczeń danych w przedsiębiorstwie.