Wirtualizacja

Dzisiejsze czasy wymuszają na przedsiębiorstwach bezustanny rozwój usług, dostosowanie do zmieniających się dynamicznie uwarunkowań rynkowych i prawnych, a wszystko to pod ciągłą presją czasu i kosztów. Szczególną rolę wobec tych wyzwań odgrywają działy IT. Ich sprawne, efektywne i oszczędne działanie ma kluczowy wpływ na powodzenie wszelakich zamierzeń biznesowych.

Sposobem na zwiększenie reaktywności środowiska IT i zwiększenie możliwości skutecznego reagowania na potrzeby innych działów jest wirtualizacja serwerów.

 

Tradycyjne podejście do zasobów IT, gdzie aplikacje i systemy operacyjne są instalowane bezpośrednio na sprzęcie fizycznym, posiada pewne ograniczenia – dlatego koncepcja wirtualizacji, czyli oddzielenia software od sprzętu poprzez uruchamianie go w specjalnie utworzonej „warstwie” na sprzęcie fizycznym, jest stosowana w dużych instalacjach serwerowych już od lat 70. W dzisiejszych czasach, technologie wirtualizacji serwerów x86, pozwalają używać zasobów nawet niewielkiego Data Center jako „chmury prywatnej”, Ze wszystkimi zaletami takiego podejścia.

 

Ważne biznesowo korzyści płynące z wirtualizacji to między innymi  :

  • Lepsze wykorzystanie zasobów sprzętowych przedsiębiorstwa.
  • Podniesienie poziomu dostępności środowiska i kluczowych systemów.
  • Zapewnianie wydajności i wprowadzanie innowacji zamiast skupienia się na konserwacji. Redukcja kosztów operacyjnych.
  • Szybszy rozwój firmy dzięki optymalizacji zasobów finansowych w całym systemie   informatycznym.
  • Przeniesienie energii pracowników we właściwe obszary.
  • Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.