VMware

VMware, Microsoft Hyper-V

 • Systemy do wirtualizacji środowisk serwerowych – VMWARE
 • Rozwiązania do optymalizacji i zarządzania centrami danych (wirtualizacja serwerów)
 • Wykorzystaj wirtualizację w swoim centrum danych. Dedykowanym i kompleksowym rozwiązaniem, które pozwala sprawnie zarzadząć i wydajnie wykorzystać duże zasoby jest VMware Infrastructure 3.

 

VMware ESX Server

Oprogramowanie do dzielenia (partycjonowanie) i łączenia (konsolidacja) serwerów opartych o architekturę x86. Tworzy niezależne i izolowane od siebie wirtualne komputery na jednym fizycznym serwerze, dając możliwości sterowania ich wydajnością i mocą obliczeniową.jeden
Sprawdzone eksploatacyjnie i wydajne oprogramowanie wirtualizacji, instalowane bezpośrednio na serwerze fizycznym tzw. „bare metal”. Aby upewnić się, czy na konkretnej maszynie fizycznej wybranego producenta można instalować ESX Server, należy sprawdzić, czy dany serwer znajduje się na liście kompatybilności. Oprogramowanie ESX Server składa się z jądra (VMkernel) stanowiącego podstawę wirtualizacji warstwy sprzętowej oraz konsoli opartej na zmodyfikowanym systemie operacyjnym Linux Red Hat Enterprise 3, służącej między innymi do komunikacji z użytkownikiem. Na tak stworzonej platformie bezpośrednio lub przy pomocy dodatkowych narzędzi (VirtualCenter dla VI3) można szybko stworzyć a następnie korzystać w wielu jednocześnie uruchomionych, w pełni niezależnych od siebie maszyn wirtualnych. Lista systemów operacyjnych, które można instalować na wirtualnych maszynach i są w pełni obsługiwane przez ESX Server zawiera wszystkie najczęściej używane i popularne wersje systemów jak Windows, Linux czy Solaris.

 

 

Podstawowe cechy i zalety ESX Server:

 • jest instalowany bezpośrednio na serwerze fizycznym, w przeciwieństwie do innych produktów, w których warstwa wirtualizacji jest jedynie aplikacją uruchomioną na istniejącym systemie operacyjnym (Windows, Linux).
 • umożliwia jednoczesną pracę wielu róznych maszyn wirtualnych (systemy operacyjne i działające w nich aplikacje) na współdzielonych zasobach serwera.
 • każda maszyna wirtualna reprezentuje kompletny system z własnymi procesorami, pamięcią, przestrzenią dyskową, kartami sieciowymi, BIOSem, itd., a jej fizyczną reprezentacją jest zestaw plików.
 • zasoby fizyczne są dynamicznie alokowane do zasobów do wirtualnych maszyn z możliwością definiowania priorytetów w dostępie do tych zasobów pomiędzy wirtualnymi maszynami.
 • wydajne współdzielenie przestrzeni dyskowych przez zastosowanie systemu plików VMware VMFS, które umożliwia lepsze zarządzanie i podniesienie dostępności danych.
 • nawet bardzo wymagające aplikacje mają zagwarantowaną odpowiednią ilość zasobów. Limit pamięci, który można przydzielić pojedynczej maszynie wirtualnej to 16 GB, a VMware Virtual SMP umożliwia tworzenie maszyn posiadających do 4 wirtualnych procesorów.
 • Zoning i maskowanie LUNów oraz obsługa multipathing-u zapewnia łatwy a przede wszystkim bezpieczny dostęp serwerów do zasobów dyskowych SAN czy iSCSI.
 • możliwość tworzenia oraz obsługa VLANów (IEEE 802.1Q) oraz funkcjonalność agregowania wielu fizycznych kart sieciowych celem zwiększenia przepustowości i/lub zapewnienia dostępności.
 • stosowanie mechanizmów bezpieczeństwa w warstwie filtrowania ruchu Ethernet, które podnosi bezpieczeństwo infrastruktury IT.

 

VMware VirtualCenter

Oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą wirtualną w elastycznym przedsiębiorstwie

 

Co to jest VMware VirtualCenter?

VMware VirtualCenter to oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą wirtualną, służące jako centralne stanowisko kontroli zasobów wirtualnych w centrum przetwarzania danych.
VirtualCenter zwiększa elastyczność centrum przetwarzania danych, a przez to przyspiesza rekonfigurowanie i przydzielanie aplikacji lub usług. Umożliwia błyskawiczne konfigurowanie serwerów, skraca czas przestojów w pracy użytkowników, a także optymalizuje pracę centrum przetwarzania danych. VirtualCenter zapewnia skuteczne dopasowanie systemu informatycznego do potrzeb biznesowych. Dzięki niemu infrastruktura informatyczna staje się bardziej elastyczna i efektywna oraz lepiej reaguje na zmiany. VirtualCenter w wyjątkowy sposób wykorzystuje zasoby wirtualne, takie jak moc obliczeniowa, pamięć masowa i połączenia sieciowe, poprawiając zarządzanie centrum przetwarzania danych oraz obniżając jego koszty. Powyżej na rysunku widać interfejs użytkownika VirtualCenter. W lewym panelu wyświetlane są hosty, na których działają maszyny wirtualne. W głównym oknie znajduje się deska rozdzielcza do kontroli nad maszynami wirtualnymi w centrum przetwarzania danych.

 

Sposoby użycia VMware VirtualCenter

VirtualCenter to rozwiązanie przeznaczone dla przedsiębiorstw, które chcą budować ekonomiczne środowiska działające według modelu udostępniania zasobów informatycznych (utility computing) oraz zoptymalizowane centra przetwarzania danych. Umożliwia natychmiastowe konfigurowanie serwerów, zarządzanie zasobami w skali całego przedsiębiorstwa oraz wyeliminowanie planowych przestojów związanych z serwisowaniem sprzętu.

 

VirtualCenter zmniejsza czasochłonność, pracochłonność i złożoność zarządzania centrum przetwarzania danych przez:

 • optymalizację centrum przetwarzania danych i umożliwienie świadczenia usług udostępniania zasobów informatycznych;
 • wykorzystanie standardowego sprzętu o architekturze x86;
 • ujednolicenie zarządzania różnymi środowiskami, w tym systemami operacyjnymi Microsoft Windows, Linux i Novell.
 • Działy informatyczne wykorzystują rozwiązanie VirtualCenter do usprawnienia architektury centrum przetwarzania danych. W przypadku dużych przedsięwzięć informatycznych VirtualCenter zwiększa elastyczność, łatwość wprowadzania zmian oraz poprawia integrację.

 

VirtualCenter umożliwia radykalną poprawę w takich obszarach, jak:

 • konsolidacja serwerów: opanowanie bezładnej różnorodności serwerów połączone z konsolidacją heterogenicznych aplikacji serwerowych, takich jak Exchange, Notes, SQL Server, Oracle, WebSphere, BEA, SAP, Siebel, Citrix i Active Directory, a także aplikacji starego typu;
 • zarządzanie zasobami: przydzielanie zasobów według potrzeb biznesowych oraz dynamiczne odwzorowywanie zasobów na oprogramowanie w celu zwiększenia elastyczności i efektywności;
 • odtwarzanie po awarii: uproszczenie wdrażania systemów i aplikacji o znaczeniu krytycznym w ośrodkach zapasowych.

 

Jak działa VMware VirtualCenter?
VirtualCenter zapewnia centralne zarządzanie węzłami ESX Server VIN (Virtual Infrastructure Node — węzeł infrastruktury wirtualnej) i GSX Server VIN jako jednolitą logiczną pulą zasobów. Węzły VMware GSX Server VIN składają się z komponentów GSX Server i VirtualCenter Agent. Węzły VMware ESX Server VIN składają się z komponentów ESX Server, VMware Virtual SMP, VMotion™ i VirtualCenter Agent. VirtualCenter udostępnia następujące wbudowane kluczowe funkcje zarządzania:

VirtualCenter zmniejsza czasochłonność, pracochłonność i złożoność zarządzania centrum przetwarzania danych dzięki następującym zaletom:

 • jednolity widok wszystkich maszyn wirtualnych oparty na modelu „deski rozdzielczej”;
 • możliwość monitorowania dostępności i wydajności systemów;
 • automatyczne powiadamianie (alarmowanie) za pośrednictwem poczty elektronicznej;
 • solidne funkcje kontroli dostępu zintegrowane z mechanizmem uwierzytelniania systemu Windows.

 

VirtualCenter działa jako usługa w systemach operacyjnych Windows 2000, Windows XP Professional i Windows 2003. Rozwiązanie współpracuje z istniejącym sprzętem i oprogramowaniem, w tym z serwerami typu blade i serwerami 1U montowanymi w stelażu (z 2-16 procesorami na serwer). VirtualCenter umożliwia zarządzanie dowolną platformą komputerową opartą na architekturze x86.

 

Najważniejsze cechy i funkcje

Węzły ESX Server VIN i GSX Server VIN zarządzane przez VirtualCenter umożliwiają centralne, bezpieczne zarządzanie infrastrukturą wirtualną VMware. Najważniejsze cechy i funkcje tego rozwiązania to:

 • Centralna konsola zarządzania infrastrukturą wirtualną: Umożliwia zarządzanie setkami maszyn wirtualnych z jednej lokalizacji za pomocą wydajnych mechanizmów kontroli dostępu, a także monitorowanie dostępności i wydajności systemów oraz konfigurowanie automatycznego powiadamiania i alarmowania za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Kreator wdrażania umożliwiający błyskawiczne konfigurowanie: Pozwala na wdrożenie nowego serwera przy użyciu szablonów w kilka minut. VirtualCenter umożliwia błyskawiczne konfigurowanie dzięki wykorzystaniu jednolitości sprzętu wirtualnego.
 • Pakiet dla programistów (Virtual Infrastructure SDK): Umożliwia pełne zintegrowanie oprogramowania do zarządzania innych firm z rozwiązaniem VirtualCenter, a tym samym bezproblemową integrację dotychczasowych rozwiązań z infrastrukturą wirtualną VMware.

 

Scenariusze użycia Korzyści
Dynamiczne przenoszenie obciążenia pomiędzy rozproszonymi serwerami fizycznymi
 • Migracja maszyn wirtualnych w obrębie całego środowiska w celu optymalizacji obciążenia
 • Serwisowanie i modernizacja sprzętu bez przestojów
 • Migracja maszyn wirtualnych na nowe serwery fizyczne w przypadku awarii sprzętu
 • Obniżenie kosztów sprzętu dzięki lepszemu ich wykorzystaniu
 • Obniżenie kosztów operacyjnych dzięki skróceniu czasu przestojów
 • Zapewnienie dostępności aplikacji i ciągłości pracy użytkowników w przypadku awarii sprzętu
Usprawnienie konfigurowania serwerów i zarządzania nimi
 • Centralne zarządzanie wszystkimi obrazami maszyn wirtualnych
 • Wdrażanie nowych maszyn wirtualnych przy użyciu standardowych szablonów
 • Egzekwowanie standardów konfiguracji dzięki wstępnie zdefiniowanym maszynom wirtualnym
 • Obniżenie kosztów operacyjnych
 • Błyskawiczne konfigurowanie nowych maszyn wirtualnych
 • Realizacja zapotrzebowania na nowe serwery przy utrzymaniu kontroli nad kosztami
Monitorowanie dostępności i wydajności systemów
 • Monitorowanie użycia komponentów systemowych przez poszczególne maszyny wirtualne
 • Definiowanie procedur wyzwalanych oraz alarmów dotyczących kluczowych wskaźników wydajności i dostępności
 • Prewencyjne rozpoznawanie — przy użyciu wstępnie zdefiniowanych raportów — problemów z wąskimi gardłami w dostępie do zasobów
 • Zwiększenie dostępności i obniżenie kosztów sprzętu
 • Definiowanie reguł automatycznego zarządzania wydajnością i dostępnością
 • Obniżenie kosztów operacyjnych
 • Wcześniejsze rozpoznawanie problemów z zasobami i uszkodzeń sprzętu
Zarządzanie rozproszonymi serwerami jako jednolitą pulą zasobów
 • Widok całego systemu i zbioru maszyn wirtualnych z centralnej konsoli
 • Globalne zarządzanie kontrolą dostępu do serwerów i maszyn wirtualnych
 • Wyeliminowanie z zarządzania systemami operacyjnymi zależności od konkretnego sprzętu
 • Zarządzanie oprogramowaniem w sposób niezależny od sprzętu
 • Efektywne i bezproblemowe zarządzanie obciążeniem aplikacji
 • Zapewnienie ciągłej dostępności sprzętu dla wszystkich aplikacji

 

Technologia VMotion i węzeł ESX Server VIN:

Węzły VMware ESX Server VIN udostępniają technologię VMotion, która umożliwia inteligentne zarządzanie obciążeniem. Pozwala ona wprowadzać zmiany podczas działania systemu bez zakłócania pracy użytkowników. Tym samym zasoby w całej infrastrukturze wirtualnej mogą być szybko rekonfigurowane i optymalizowane bez przestojów. Węzły ESX Server VIN zarządzane przez VirtualCenter umożliwiają elastyczne reagowanie na potrzeby centrum przetwarzania danych dzięki następującym możliwościom:

 • migracja działającej maszyny wirtualnej bez przerywania usług na inny serwer fizyczny podłączony do tej samej sieci pamięci masowej (SAN);
 • serwisowanie sprzętu bez przestojów przez przenoszenie maszyn wirtualnych na inny sprzęt (komputery, pamięci masowe), co pozwala serwisować pierwotnie używany sprzęt bez przerywania sesji użytkowników;
 • ciągłe równoważenie obciążenia w całym centrum przetwarzania danych w celu maksymalnie efektywnego wykorzystania zasobów odpowiednio do zmieniających się potrzeb biznesowych.

trzy

Technologia VMotion umożliwia przenoszenie serwerów z jednego hosta maszyny wirtualnej na inny bez przerywania pracy. Pozwala to działom informatycznym zapewnić serwisowanie bez przestojów oraz ciągłą konsolidację obciążenia bez zakłócania usług świadczonych użytkownikom.

 

Rozwiązania do tworzenia i testowania aplikacji

Skorzystaj z rozwiązań, które w istotny sposób skrócą zarówno czas potrzebny do tworzenia i testowania aplikacji jak i zredukują wielkość infrastruktury sprzętowej potrzebnej do tego typu zadań.

Co to jest VMware Workstation?

VMware Workstation to wydajne oprogramowanie maszyny wirtualnej dla programistów i administratorów systemów, którzy chcą zrewolucjonizować opracowywanie, testowanie oraz wdrażanie aplikacji w przedsiębiorstwie. VMware Workstation jest obecny na rynku od ponad pięciu lat i zdobył kilkanaście ważnych nagród. Umożliwia programistom opracowywanie i testowanie na jednym komputerze biurkowym najbardziej skomplikowanych sieciowych aplikacji serwerowych działających na platformach Microsoft Windows, Linux lub NetWare. Dzięki obsłudze ważnych funkcji, takich jak wirtualne sieci prywatne, tworzenie kopii migawkowych na żywo, przeciąganie i upuszczanie obiektów oraz foldery współużytkowane, a także zgodności z PXE, VMware Workstation stanowi najbardziej wydajne narzędzie, niezbędne dla programistów i administratorów systemów informatycznych przedsiębiorstwa.
Jak jest używany produkt VMware Workstation?

VMware Workstation ma na swym koncie pięć lat udokumentowanych sukcesów i jest używany przez miliony użytkowników. Pozwala podnieść efektywność, obniżyć koszty, zwiększyć elastyczność oraz poprawić reagowanie na zmiany. Zainstalowanie oprogramowania VMware Workstation na komputerze biurkowym jest pierwszym krokiem w procesie przekształcenia infrastruktury informatycznej przedsiębiorstwa w infrastrukturę wirtualną.

Produkt VMware Workstation może być używany w przedsiębiorstwie do:

 • usprawnienia opracowywania i testowania oprogramowania;
 • przyśpieszenia wdrażania aplikacji;
 • zapewnienia zgodności aplikacji oraz migracji do innego systemu operacyjnego.

 

Jak działa VMware Workstation?

czteryVMware Workstation umożliwia współbieżną pracę kilku systemów operacyjnych i ich aplikacji na jednej maszynie fizycznej. Takie systemy operacyjne i aplikacje są izolowane w zabezpieczonych maszynach wirtualnych, które współistnieją na tym samym sprzęcie. Warstwa wirtualizacji VMware odwzorowuje fizyczne zasoby sprzętowe na zasoby maszyny wirtualnej, w wyniku czego każda maszyna wirtualna ma własny procesor, pamięć operacyjną, pamięć dyskową, urządzenia wejścia-wyjścia itd. Każda maszyna wirtualna jest w pełni równoważna standardowej maszynie o architekturze x86. VMware Workstation umożliwia twórcom oprogramowania dla przedsiębiorstw opracowywanie i testowanie na jednym komputerze biurkowym najbardziej skomplikowanych sieciowych aplikacji serwerowych działających na platformach Windows, Linux lub NetWare.

 

VMware Workstation umożliwia:

 • tworzenie skomplikowanych sieci oraz opracowywanie, testowanie i wdrażanie nowych aplikacji przy użyciu jednego komputera fizycznego;
 • wykorzystanie przenośności maszyn wirtualnych do łatwego i pozbawionego ryzyka współużytkowania środowisk programowania i wstępnie przygotowanych konfiguracji do testowania systemu operacyjnego i aplikacji;
 • dodawanie lub zmianę systemów operacyjnych bez konieczności zmiany partycji dyskowych i ponownego startu systemu;
 • działanie nowych systemów operacyjnych i dotychczasowych aplikacji na jednym komputerze.

 

Dlaczego dane przedsiębiorstwo może potrzebować produktu VMware Workstation?

Od chwili wprowadzenia w 1999 r., produkt VMware Workstation zrewolucjonizował sposób opracowywania oprogramowania i infrastruktury informatycznej oraz stał się standardem faktycznym dla informatyków i programistów na całym świecie. VMware Workstation jest niezastąpionym narzędziem dla przedsiębiorstw, które chcą uprościć i przyśpieszyć opracowywanie, testowanie oraz wdrażanie oprogramowania i infrastruktury informatycznej.

 

Wdrożenie produktu VMware Workstation w środowisku przedsiębiorstwa umożliwia:

 • skrócenie cyklu opracowywania oprogramowania;
 • przyśpieszenie rozwiązywania problemów;
 • zwiększenie produktywności;
 • skrócenie czasu wprowadzania produktu na rynek;
 • poprawę jakości projektów.

 

Wskazania do użycia VMware Workstation

Scenariusze użycia Korzyści
Usprawnienie opracowywania i testowania oprogramowania
 • Tworzenie kilku środowisk programowania i testowania aplikacji na jednym systemie
 • Tworzenie aplikacji o znaczeniu krytycznym do systemów operacyjnych Windows i Linux
 • Archiwizacja środowisk testowych na serwerach plików i szybkie odtwarzanie ich w razie potrzeby
 • Testowanie nowych uaktualnień aplikacji oraz programów korygujących i pakietów serwisowych do systemów operacyjnych na jednym komputerze PC
 • Skrócenie cyklu opracowywania oprogramowania i czasu wprowadzania produktów na rynek
 • Obniżenie kosztów sprzętu o 50-60%
 • Skrócenie cennego czasu konfigurowania i instalowania aplikacji o 25-55%, a dzięki temu wydłużenie czasu przeznaczonego na ważne zadania programowania i testowania
 • Poprawa jakości projektów dzięki bardziej rygorystycznemu testowaniu
 • Wyeliminowanie kosztownych problemów z wdrażaniem i serwisowaniem
Przyśpieszenie wdrażania aplikacji
 • Testowanie, konfigurowanie i dostarczanie serwerów klasy korporacyjnej jako maszyn wirtualnych VMware Workstation, a następnie wdrażanie ich na serwerze fizycznym bądź na serwerze VMware GSX lub VMware ESX
 • Tworzenie całej sieci aplikacji, złożonej z wielu komputerów i wielu przełączników sieciowych, na zbiorze maszyn wirtualnych oraz testowanie ich bez zakłócania pracy sieci eksploatacyjnej
 • Testowanie migracji maszyn fizycznych na wirtualne w ramach konsolidacji serwerów i migracji dotychczasowych aplikacji
 • Obniżenie kosztów sprzętu o 50-60%
 • Podniesienie jakości wdrożenia
 • Zwiększenie produktywności
 • Obniżenie ryzyka dla sieci przedsiębiorstwa dzięki tworzeniu złożonych, bezpiecznych i izolowanych sieci wirtualnych odzwierciedlających rzeczywiste sieci przedsiębiorstwa
Zapewnienie zgodności aplikacji oraz migracja systemów operacyjnych
 • Zachowanie zgodności aplikacji podczas bezpiecznej migracji do nowego systemu operacyjnego
 • Testowanie nowych systemów operacyjnych w bezpiecznych, czystych maszynach wirtualnych przed wdrożeniem
 • Wyeliminowanie potrzeby przenoszenia dotychczasowych aplikacji
 • Przeprowadzanie złożonych migracji systemów operacyjnych zgodnie z harmonogramem i budżetem
 • Poprawa efektywności działalności nawet o 50%
 • Obniżenie nakładów kapitałowych na komputery biurkowe o 50-60%
 • Zminimalizowanie kłopotów użytkowników podczas fazy przejściowej

 

Rekomendacje

– VMware Workstation to znakomity produkt, używany przez szereg grup w naszej firmie. Na przykład w mojej grupie pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu i pracy przy testowaniu pakietów serwisowych. Możemy zastosować wszystkie programy korygujące i zatwierdzić zmiany dopiero wtedy, gdy jesteśmy pewni, że wszystko działa prawidłowo. Oprogramowanie VMware Workstation pozwoliło nam zmniejszyć liczbę komputerów PC używanych przez dział konstrukcyjny i dział produkcji, a także przez specjalistów działu sprzedaży. Mówiąc krótko, jest to rozwiązanie naprawdę zwiększające produktywność, a przy tym łatwe do zainstalowania, skonfigurowania i użycia — powiedział Tom Hurst, starszy administrator systemów, Applied Innovation.