Altiris Server Management Suite

Złożoność komputerów fizycznych i rosnąca popularność maszyn wirtualnych zwiększają problemy związane z zarządzaniem serwerami. Administratorzy serwerów wykonują ręcznie wiele powtarzalnych czynności dotyczących systemu informatycznego. Ręczne wykonywanie zadań prowadzi do niespójności, które z kolei powodują przestoje. Większość przestojów jest skutkiem nieuprawnionych zmian lub błędów ludzkich. Zapewnienie przestrzegania wytycznych przedsiębiorstwa i prawidłowego działania serwerów może być dla informatyków prawdziwym wyzwaniem. Pakiet Altiris™ Server Management Suite firmy Symantec ułatwia ograniczenie kosztów i złożoności zarządzania serwerami.

 

Pakiet Server Management Suite zapewnia administratorom niezbędne rozwiązanie do zarządzania serwerami fizycznymi i wirtualnymi. Pakiet został opracowany z myślą o uproszczeniu całego cyklu eksploatacji serwerów i oferuje rozwiązania do wykrywania, konfigurowania i monitorowania serwerów oraz zarządzania nimi za pośrednictwem centralnej konsoli. Skraca to czas przerw w świadczeniu usług i wydłuża pracę bez przestojów.

 

Główne cechy:

  • Zarządzanie serwerem
  • Wykrywanie i inwentaryzacja
  • Konfigurowanie serwerów , fizycznych , wirtualnych , rozwiązań typu blade.
  • Zarządzanie oprogramowaniem i poprawkami
  • Monitorowanie i ostrzeganie
  • Całkowita automatyzacja procesów

Pakiet Altiris Server Management Suite 7.0 stanowi podstawowe narzędzie do zarządzania serwerami, umożliwiające zarządzanie większą liczbą technologii i platform przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności. Na poniższym rysunku przedstawiono najważniejsze funkcje pakietu Server Management Suite umożliwiające obsługę wszystkich serwerów w całym środowisku.