Endpoint Management

Zarządzanie końcówkami sieci, w sytuacji coraz bardziej złożonych środowisk, coraz większej mobilności  pracowników i wielości lokalizacji, a także różnorodności systemów i rosnącej ilości końcówek, stawia bardzo wysokie wymagania przed administratorami. Aby działy IT mogły sprostać rosnącym potrzebom i ilości zadań, a działania  administratorów były szybkie i nie maiły ujemnego wpływu wydajność pracy osób korzystających z końcówek, niezbędne staje się zastosowania rozwiązań automatyzujących pracę i zapewniających m.in.: możliwości zdalnego update’u aplikacji, patch’owania systemów, czy kontroli nad uprawnieniami użytkowników.

Rozwiązanie takie musi być również odpowiednio dobrane. Wobec nawału zadań, działy IT często nie dysponują wystarczającymi  zasobami i czasem aby samodzielnie wyszukiwać i testować  możliwe rozwiązania, staje się więc to zadaniem dla partnera zewnętrznego.  Jego rolą jest zaproponowanie najlepszego rozwiązania, adekwatnego do potrzeb organizacji, a także wdrożenie i wsparcie rozwiązania, umożliwiając administratorom skoncentrowanie się na podstawowych zadaniach.