Altiris Client Management Suite

Pakiet Altiris™ Client Management Suite automatyzuje czasochłonne, powtarzalne zadania, co ogranicza niezbędne nakłady i koszty związane z wdrażaniem i zabezpieczaniem systemów klientów oraz zarządzaniem nimi i rozwiązywaniem problemów. Dzięki temu dział informatyczny może uzyskać pełną kontrolę nad środowiskiem komputerowym. Pakiet Client Management Suite należy do nowej generacji rozwiązań do zarządzania systemami i ułatwia dostosowanie środowiska informatycznego do celów organizacyjnych dzięki prostym, samoobsługowym narzędziom dla administratorów oraz niestandardowym interfejsom dla osób podejmujących decyzje. Pakiet Client Management Suite zapewnia pełny wgląd w systemy klienckie firmy, dzięki czemu można monitorować zasoby oraz ich umiejscowienie i stan. Elastyczne narzędzia do tworzenia raportów nie tylko ułatwiają określanie problemów, ale także pozwalają podejmować natychmiastowe działania naprawcze na podstawie danych z raportów.

Najważniejsze funkcje i korzyści:

  • Kompleksowe wykrywanie i inwentaryzacja systemów klienckich
  • Zaawansowane funkcje tworzenia i instalowania obrazów
  • Inteligentne zarządzanie oprogramowaniem i poprawkami
  • Zintegrowane, kompleksowe rozwiązanie
  • Całkowita automatyzacja procesów
  • Elastyczna pomoc zdalna

Pakiet Client Management Suite zawiera wszystkie składniki niezbędne do kompleksowego zarządzania cyklem eksploatacji systemów klientów. Dzięki zastosowaniu ujednoliconej platformy zarządzania można łatwo dodawać rozwiązania rozszerzające możliwości zarządzania systemami klientów bez dodatkowej infrastruktury lub złożoności. Więcej czasu na zarządzanie, mniej nakładów na konfigurację dzięki oferowanym przez pakiet funkcjom scentralizowanego zarządzania i informacjom umożliwiającum podejmowanie działań. Aby zarządzać systemami z poziomu raportów, wystarczy jedno kliknięcie myszą. Wszystkie istotne działania w odniesieniu do urządzeń klienckich można wyświetlać w pojedynczym widoku kalendarza lub w postaci skonsolidowanych widoków i pulpitów umożliwiających podejmowanie działań. Dzięki temu można uzyskać lepszy wgląd w zdarzenia systemowe. Co więcej, rozbudowane funkcje generowania raportów pakietu zapewniają informatykom więcej możliwości tworzenia sprawozdań.