LOG System

logoLOG System to rozbudowana aplikacja całkowicie w języku polskim służąca do ewidencjonowania zasobów oprogramowania i urządzeń, zarządzania licencjami, a także do audytu legalności oprogramowania w przedsiębiorstwach.  Nadzoruje status zasobów informatycznych organizacji w trybie on-line. Software umożliwia sprawdzenie w dowolnym momencie, gdzie jaki sprzęt i które aplikacje są zainstalowane. Dzięki odpowiedniej personalizacji administrator IT jest natychmiast powiadamiany o pojawieniu się lub zniknięciu z firmowej sieci oprogramowania lub urządzeń.

System opiera się na następujących modułach:

schemat

Sieć (moduł) Rozszerzenie  funkcjonalności  podstawowej  o  możliwości  skanowania  sieci  komputerowej  oraz  komunikacji  bazy danych z agentem instalowanym na komputerze.

 

Audyty (moduł) Rozszerzenie  funkcjonalności  podstawowej  o  możliwości  skanowania  komputerów  w  celu  zbierania  informacji  np.  o zainstalowanym oprogramowaniu, komponentach komputerowych, plikach danych itp. Moduł umożliwia dokonywanie analiz globalnych np. rozliczenia licencji w firmie.

 

Raporty (moduł )Rozszerzenie funkcjonalności podstawowej o możliwości tworzenia dowolnych raportów z danych systemu np. karty stanowiskowe  komputerów  (metryki),  karty  przekazań  sprzętu  do  użytkowania  dla  użytkowników,  etykiety  kodów kresowych i wiele innych.

 

Zdalna dystrybucja (moduł) Rozszerzenie  funkcjonalności  podstawowej  o  możliwości  dokonywania  za  pomocą  agenta  LOG  System  zdalnej instalacji/deinstalacji  dowolnego  oprogramowania  na  stacjach  komputerowych.  Ponadto  moduł  daje  możliwości zdalnego konfigurowania ustawień systemu operacyjnego.

 

Monitoring (moduł) Rozszerzenie  funkcjonalności  podstawowej  o  możliwości  monitorowania  aktywności  pracy  komputerów, uruchamianych  przez  użytkownika  procesów  (programów),  odwiedzanych  stron  internetowych  oraz  otwieranych plików.

 

Automatyzacja (moduł) Rozszerzenie funkcjonalności podstawowej o możliwości ustawiania przypomnień, alertów oraz działań cyklicznych dla serwera i bazy danych np. gwarancja straciła ważność, licencja jest przeterminowana itp.

 

Skrypty (moduł) Rozszerzenie funkcjonalności podstawowej o bazę i edytor skryptów. Możliwość zdalnego wywoływania poleceń CMD. Przykładowe skrypty (archiwizacja profili użytkowników komputerów, blokowanie portów USB, blokowanie zapisów na nośnikach przenośnych). Widoczność wyniku działania skryptu oraz pełna historia wywołań.

 

QDesk Licencja  podstawowa  komponentu  LOG  System  umożliwiająca  wpieranie  procesów  informatycznych  tj.  zarządzania problemami, zgłoszeniami serwisowymi, zmianami w sprzęcie, zadaniami wewnętrznymi itp. (wsparcie dla procesówITIL IM, PM, ChM, RM).

 

Ewidencja zasobów

Elastyczna  struktura  programu  pozwala  gromadzić  informacje  o  dowolnych  rodzajach  zasobów  występujących  w  Twojej  firmie.  Komputery,  urządzenia  sieciowe, licencje oprogramowania oraz pracownicy to tylko przykładowe zasoby,  które LOG System ewidencjonuje. Czym byłaby ewidencja bez szybkiego dostępu do danych?  System  wyposażony  jest  w  zaawansowane  mechanizmy  pozwalające  docierać  do interesujących  nas  informacji.  Za  pomocą  kilku  kliknięć  można  odszukać  zasób  wykorzystując dowolne pole jego opisu.