Shavlik® Patch™ for Microsoft System Center

To skuteczne instalowanie poprawek do aplikacji nie-Micirosft’owych, w postaci prostego i wygodnego dodatku do Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM). Pozwala w  większym stopniu wykorzystać naszą inwestycję w System Center i zminimalizować ryzyko działania niezaktualizowanych aplikacji firm trzecich w środowisku firmowym.

Shavlik Patch zwiększa skuteczność zabezpieczeń dzięki rozszerzeniu możliwości oferowanych przez oprogramowanie SCCM w zakresie automatyzacji zarządzania poprawkami o obsługę aktualizacji dla aplikacji dostawców innych niż Microsoft, nawet tych  najtrudniejszych, jak Java i Google Chrome.

awqer

Maksymalizacja korzyści bez inwestycji

System Shavlik Patch rozszerza możliwości oprogramowania SCCM , ale nie  wymaga dodatkowych platform ani procesów, czy też rozbudowy infrastruktury serwerowej. Zintegrowana, intuicyjna wtyczka dla konsoli SCCM umożliwia definiowanie i wdrażanie aktualizacji aplikacji z poziomu oprogramowania SCCM w ramach istniejących przepływów pracy, doskonale uzupełniając jego braki funkcjonalne.

 

Shavlik Patch to doskonałe uzupełnienie funkcjonalności SCCM:

  • Intuicyjna wtyczka do konsoli SCCM
  • Szybsza obsługa aktualizacji
  • Automatyzacja ręcznego procesu
  • Wykorzystanie istniejącej infrastruktury