Mobile Device Management

Rozwój technologii mobilnych i rosnąca popularność smartfonów i tabletów dają dzisiejszym przedsiębiorstwom nowe, olbrzymie możliwości rozwoju i działania. Są również niemałym wyzwaniem dla działów IT – zabezpieczenie danych firmowych przed wyciekiem, kontrola dostępu do sieci i zasobów przedsiębiorstwa,  możliwość zarządzania różnorodnymi urządzeniami  (iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry), przy jednoczesnym, elastycznym i efektywnym wykorzystaniu urządzeń mobilnych do codziennej pracy i niewielkim obciążeniu dla pracowników Help Desku to podstawowe problemy administratorów IT.

 

Rozwiązaniem są produkty służące zarządzaniu urządzeniami mobilnymi  (Mobile Devices Management, w skr. MDM) i pakiety dodatkowe , umożliwiające :

 

  • Centralne zarządzanie urządzeniami mobilnymi  z różnymi systemami operacyjnymi
  • Autentykację użytkownika i urządzenia.
  • Bezpieczną separację danych firmowych od danych użytkownika.
  • Ochronę danych firmowych przed wyciekiem lub nieuprawnionym dostępem.
  • Dystrybucję firmowych aplikacji mobilnych w wygodnej dla użytkownika formie.
  • Usunięcie danych firmowych i zablokowanie urządzenia w przypadku kradzieży.
  • Lokalizację urządzenia.
  • Możliwości samoobsługi  użytkownika w przypadku powtarzalnych czynności

 

A także wiele innych.