MobileIron

148

W dobie zarządzania mobilnością przedsiębiorstwa (EMM), nowoczesne przedsiębiorstwa muszą dostarczyć natywnych rozwiązań mobilnych, które są dostępne dla użytkowników w dowolnym czasie, miejscu a jednocześnie muszą zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa danych korporacyjnych.

Platforma MobileIron łączy w sobie funkcjonalność kompleksowego bezpieczeństwa i narzędzie Enterprise Mobility Management (EMM), w tym tradycyjne zarządzanie urządzeniami mobilnymi (MDM) , mobilne zarządzanie aplikacjami (MAM) i mobilne narzędziedo zarządzania treścią (MCM). Administratorzy IT mogą zarządzać cyklem życia urządzenia i jego zastosowaniem, począwszy od rejestracji zakończenia cyklu życia urządzenia, dzięki czemu możliwe jest dynamiczne reagowanie na potrzeby przedsiębiorstwa poprzez skalowalność i łatwość w zarządzaniu urządzeniami mobilnymi.

MobileIron oferuje następujące narzędzia zarządzania mobilnością przedsiębiorstw:

MobileIron  jako narzędzie dla działu IT:

 

mobileiron2MobileIron Core

Kluczowym elementem do Platformy MobileIron jest MobileIron Core, który integruje się z systemami przedsiębiorstwa i umożliwia zdefiniowanie polityk bezpieczeństwa i zarządzania dla aplikacji mobilnych, treści i urządzeń. Warstwa Corowa może być poszerzona przez API do integracji z innymi rozwiązaniami wykorzystywanymi w firmie.

mobileiron3MobileIron Sentry

Narzędziem do zarządzania urządzeniami mobilnymi jest MobileIron Sentry, inteligentna brama in-line, która zarządza, szyfruje i zabezpiecza ruch pomiędzy urządzeniem mobilnym a systemami przedsiębiorstwa back-end oraz blokuje dostęp do zasobów korporacyjnych, jeśli urządzenie nie spełnia standardów polityk bezpieczeństwa lub nie jest autoryzowane

 

 

 

mobileiron4MobileIron Client

Jest to klient instalowany na urządzeniach mobilnych użytkowników końcowych do egzekwowania polityki konfiguracji i bezpieczeństwa określonych przez dział IT. Dzięki temu możliwe jest wdrożenie rozwiązań Mobile Device Management (MDM), Mobile Application Management (MAM) oraz Content Management Mobile (MCM).

 

 

 

Produkty MobileIron  dla użytkowników końcowych:

Wszystkie aplikacje MobileIron cechuje najwyższy poziom bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie intuicyjną obsługę dającą użytkownikowi narzędzie do jeszcze wydajniejszej pracy poprzez umożliwienie dostępu do zatwierdzonych zasobów korporacyjnych, takich jak aplikacje mobilne i treści przedsiębiorstwa.

 

mobileiron5Apps@Work

Jest to rodzaj firmowego sklepu z aplikacjami opracowanymi w ramach przedsiębiorstwa jak również z rozwiązaniami innych producentów. Dostęp do aplikacji może zostać dostosowany przez dział IT, który może określić, które aplikacje będą przypisane do danego użytkownika. Jest to kluczowy element, aby dostarczać możliwości zarządzania aplikacji mobilnej.

 

 

 

mobileiron6Docs@Work

MobileIron Docs @ Work zapewnia intuicyjny sposób dostępu, współdzielenia danych. Pozwala udostępniać i przeglądać dokumenty z różnych źródeł: e-mail, danych znajdujących się w intranecie, chmurach firm trzecich takich jak Dropbox, onedrive Pro, Office 365 i Box. Administrator przy pomocy systemu DLP jest w stanie kontrolować przesyłane dane pomiędzy urządzeniami. (więcej…)

 

mobileiron7Web@Work

Bezpieczna przeglądarka, która umożliwiająca użytkownikom dostęp do treści internetowych w ramach sieci firmowej bez konieczności wykonywania skomplikowanych operacji, takie jak rozpoczęcie sesji VPN dla całego urządzenia. Web @ Work zapobiegania również utracie danych (DLP).

 

 

 

 

mobileiron8Help@Work

Pozwala użytkownikom posiadającym iOS na udostepnienie ekranu swojego urządzenia zespołowi helpdesk.

 

 

mobileiron9MobileIron Tunnel

Umożliwia w wersji iOS 7 lub nowszej dostęp  do zabezpieczonych danych firmowych i treści za firewallem poprzez bezpieczne połączenie VPN na aplikacji bez konieczności stosowania tradycyjnych rozwiązań VPN całego urządzenia. Tunel wykorzystywany jest również do ciągłego monitorowania bezpieczeństwa urządzeń mobilnych przed uzyskaniem dostępu do chronionych zasobów przedsiębiorstwa.

 

mobileiron10AppConnect

Aplikacja pozwalająca stworzyć oddzielne kontenery dla każdej aplikacji (lub grupy aplikacji) bez ingerencji w osobiste dane użytkownika urządzenia. Każda z aplikacji znajdujących się w kontenerze posiada funkcję szyfrowania danych, zabezpieczenie przed niepowołanym dostępem lub usunięciem. (więcej…)

 

mobileiron11AppConnect Ecosystem

Jest to rodzaj formowego sklepu, który zawiera aplikacje opracowane przez klientów i firmy zewnętrzne wykorzystujące technologię AppConnect. Dzięki tak powstałemu ekosystemowi dostawcy aplikacji mogę udostępniać swoje rozwiązania co powoduje stały wzrost rozwiązań mobilnych oferowanych dla klientów.

 

 

 

Rozwiązania MobileIron pomagają rozwiązać następujące problemy :

  • Potrzeba wsparcia i obsługi dla wielu rozmaitych urządzeń i OS.
  • Rosnące koszty obsługi użytkowników mobilnych.
  • Kwestie związane z bezpieczeństwem
  • Rosnące koszty roamingu i rozmów międzynarodowych.
  • Zarządzanie aplikacjami firmowymi
  • Kontrola nad tabletami i smartfonami pracowników.

 

Systemy wspierane przez MobileIron:

OS management for iPhone® and iPad®

BlackBerry® management

Android™ management

Symbian™ management

Windows Phone 10™ management

  

Przykłady oprogramowania wspieranego przez MobileIron:

Poproś o więcej materiałów (kontakt)

Źródło: https://www.mobileiron.com