Symantec Mobile Management

Produkt Symantec™ Mobile Management  jest rozwiązaniem pozwalającym przedsiębiorstwom na pełne użycie urządzeń mobilnych, zapewniając bezpieczną, skalowalną i uniwersalną   platformę zarządzającą  dla szerokiej gamy smartfonów i tabletów, takich jak iPhone®, iPad®, urządzenia z Android™ i  Windows® Phone 7.

 

Kluczowe zakresy funkcjonalności :

 

1. Dostępność

 

Zarządzanie dostępem – Symantec™ Mobile Management chroni środowisko przed nieautoryzowanym dostępem, zapewnia ustandaryzowany i zautomatyzowany proces dołączania nowych urządzeń. Umożliwia kontrolę  autoryzacji opartą np.  na grupach użytkowników/urządzeń, minimalnych wymaganiach dot. OS, autentykacji  LDAP lub statusie  Jailbreak/rooted.

 

Samoobsługowa aktywacja – Samoobsługowa aktywacja pozwala zmniejszyć obciążenie działów IT,  zapewniając możliwość obsługi procesu aktywacji urządzenia użytkownikowi. Funkcjonalności obejmują zautomatyzowaną konfiguracje urządzeń wraz z natywnymi agentami dla iOS, Androida i Windows Phone.

 

Poczta firmowa – Dostęp do poczty firmowej jest częstym problemem dla użytkowników urządzeń mobilnych. Funkcjonalności SMM obejmują automatyczną konfigurację dla klientów pocztowych łączących się z serwerami poczty, takimi jak MS Exchange, Office 365, Gmail and Lotus Notes.

 

Aplikacje firmowe –  SMM pomaga wdrożyć nowe modele biznesowe, zakładające użycie firmowych aplikacji mobilnych. Funkcjonalności pozwalają na stworzenie wewnętrznego portalu z możliwością dystrybucji  aplikacji firmowych i publicznych. Uzyskujemy kontrolę nad zarządzanymi aplikacjami  wraz z informacjami dot. ich wykorzystania, pobrań itd. (ang. Lifecycle management” )

 

Współdzielenie treści i kooperacja – SMM pozawala na pełne wykorzystanie możliwości urządzeń mobilnych w usprawnieniu komunikacji i współpracy w przedsiębiorstwie. Możliwa jest bezpieczna dystrybucja dokumentów, mediów itp., w sposób celowany np. do konkretnych grup, użytkowników, systemów operacyjnych lub urządzeń o dowolnie określonych atrybutach. Możliwość zarządzania aktualizacjami, dystrybucją i wycofywaniem dokumentów i materiałów.

 

Dostęp do sieci  – SMM pozwala na dostęp do sieci zasobów firmowych np. przez Wi-fi i VPN. Wspiera wszystkie protokoły i metody autentykacji, automatyzując ustawienia konfiguracyjne.

 

2. Bezpieczeństwo 

 

Zarządzanie politykami– SMM zapewnia zgodność z wymogami nowoczesnego przedsiębiorstwa, udostępniając zaawansowane funkcjonalności dotyczące bezpieczeństwa urządzenia mobilnego i informacji na nim przechowywanych. Wszystkie polityki bezpieczeństwa włączając : hasła, zdalne kasowanie danych, ograniczenia dostępu do zasobów lub aplikacji, mogą być zaimplementowane i użyte w sposób celowany dla  konkretnego użytkownika/urządzenia/OS/grupy. 

 

Silna autentykacja –  SMM pozwala na rozszerzenie zastosowania regulacji dotyczących zarządzania tożsamością na urządzenia przenośne. Pozwala na zautomatyzowaną dystrybucję uprawnień i procesowanie certyfikatów. Rozwiązanie pozwala na spełnienie wymogów autentykacji dla Email, Wi-Fi & VPN. Integruje się z Symantec MPKI i Microsoft CA.

 

Bezpieczny dostęp do poczty  – SMM wymusza polityki bezpieczeństwa dotyczące poczty na urządzeniach mobilnych. Pozwala na zaawansowaną konfigurację zasad dostępu opartych na grupach użytkowników/urządzeń, zgodności urządzenia lub jego stanu, lub atrybutach urządzenia w środowiskach Exchange 2010 i F5.

 

Aplikacje zabezpieczające pocztę  – SMM pozawala na zastosowanie zaawansowanych polityk bezpieczeństwa dla poczty przy użyciu aplikacji Nitrodesk TouchDown. Pierwotnie przeznaczona dla Androida, pozwala na zastosowanie polityk  dot. autentykacji, szyfrowania, lub ograniczeń kopiowania/wklejania treści.

 

Zgodność z polityką bezpieczeństwa – SMM umożliwia administratorom dopuszczenie dostępu tylko urządzeniom spełniającym kryteria bezpieczeństwa. Można je zdefiniować w zależności od statusu urządzenia (jailbreak, zaszyfrowanie), statusu użytkownika ( członkostwo w określonych grupach) lub statusu aplikacji (wymagane/ zabronione). Administrator otrzyma szczegółowe informacje na temat rozwiązania problemów dla każdego zablokowanego urządzenia.

 

Separacja danych– SMM ogranicza zarówno zagrożenia związane z ewentualnym wyciekiem danych firmowych jak i problemy związane z ochroną prywatności. SMM pozwala na oddzielenie danych firmowych i prywatnych. Można usunąć jedynie dane firmowe bez interakcji z danymi prywatnymi. Identyfikuje firmowe emaile, aplikacje, dokumenty i wszelką inną zawartość.

 

3. Zarządzanie

 

Zarządzanie centralne – SMM pozwala IT zarządzać wszystkimi urządzeniami mobilnymi przy użyciu jednego narzędzia. Charakteryzuje się dowolnie skalowalną architekturą, z zarządzaniem klasy korporacyjnej. Wspiera rozproszone środowiska z regułami dostępu opartymi o role w przedsiębiorstwie.

 

Zintegrowane zarządzanie: SMM integruje się z rozwiązaniami pozwalającymi efektywnie zarządzać wszystkimi urządzeniami „komputerowymi” w przedsiębiorstwie przy użyciu jednej konsoli : PC, Mac,  iPhone, Androidami a nawet serwerami – Symantec Altiris lub Microsoft SCCM.

 

Zarządzanie aplikacjami –  SMM pozwala na zarządzanie wszystkimi firmowymi aplikacjami przez cały cykl ich istnienia, z pełną nad nimi kontrolą. Dystrybucja i aktualizacja aplikacji jest zintegrowana z Apple Volume Purchase Programs i usługami B2B.

 

SMM utrzymuje w “czystości” środowisko mobilne poprzez odpowiednie polityki i „czarne listy” (blacklisting). Oprócz uniemożliwienia wykonania nieuprawnionych kopii aplikacji, możliwości polityk pozwalają na blokowanie i wycofanie aplikacji występujących na „czarnej liście” z urządzeń, lub niedopuszczenie ich do sieci firmowej.

 

Widoki i raporty – Rozwiązanie dostarcza danych na temat zasobów mobilnych przedsiębiorstwa na bieżąco, przy użyciu wbudowanych widoków, raportów i alertów. Czytelne dane użytkownika, urządzenia, aplikacji i profilu są możliwe do wykorzystania w raportach zindywidualizowanych pod kątem specyficznych potrzeb.

 

Zautomatyzowane akcje i procesy – SMM zwiększa efektywność zarządzania urządzeniami mobilnymi poprzez automatyzację zadań administracyjnych i operacyjnych. Oprócz zestawu wbudowanych automatycznych procesów, konsola zawiera intuicyjny interfejs „drag&drop” dla zdefiniowania nowych.