Shavlik® Protect + Empower

To łatwe i wygodne w użyciu narzędzie bezpieczeństwa umożliwiające wykrywanie brakujących łatek oprogramowania i dystrybucję aktualizacji w całym środowisku. Shavlik Protect + Empower zapewnia wszystko co organizacja potrzebuje dla skutecznej strategii zarządzania aktualizacjami oprogramowania włącznie z Microsoft Windows, Mac OS, infrastrukturą wirtualną i aktualizowaniem aplikacji firm trzecich.

shavlik-protect

Empower to oparte o chmurę rozwiązanie zapewniające inwentaryzację urządzeń oraz oprogramowania, jego aktualizowanie, wykrywanie użytkowników poprzez Active Directory i automatyczne łączenie właścicieli z ich zasobami. Empower może działać samodzielnie lub jako dodatek do Shavlik Protect.

Shavlik Protect + Empower to rozwiązanie zapewniające:

  • Aktualizowanie systemów operacyjnych
  • Dystrybucję aktualizacji aplikacji firm trzecich
  • Aktualizowanie infrastruktury wirtualnej
  • Aktualizacje dla systemów poza siecią firmową
  • Zarządzanie zasilaniem