Symantec Client Management

Nsymantec-client-managementarzędzie pozwala na automatyzację czasochłonnych zadań administracyjnych związanych z inwentaryzacją, dystrybucją oprogramowania, zarządzaniem aktualizacjami, konfigurowaniem nowych systemów i zabezpieczaniem stacji końcowych.

Dzięki swoim możliwościom zmniejsza nakład prac niezbędnych dla zarządzania złożonymi środowiskami IT i pozwala realizować je efektywniej.

Najważniejsze funkcje i korzyści:

  • Kompleksowe wykrywanie i inwentaryzacja systemów klienckich
  • Zaawansowane funkcje tworzenia i instalowania obrazów
  • Inteligentne zarządzanie oprogramowaniem i poprawkami
  • Zintegrowane, kompleksowe rozwiązanie
  • Całkowita automatyzacja procesów
  • Elastyczna pomoc zdalna