Symantec Service Desk

Symantec ServiceDesk to potężne, bazujące na najlepszych praktykach ITIL, narzędzie do zarządzania incydentem (Incident Management), problemem (Problem Management), zmianą (Change Management), wersją (Release Management) i wiedzą (Knowledge Management). Zwiększa dostępność i podnosi poziom usług jednocześnie obniżając koszty.

 

ServiceDesk został zaprojektowany do szybkiego wdrożenia, łatwej integracji, dostosowania z użyciem techniki „drag-and-drop” i optymalizacji procesów IT, by natychmiast dostarczać korzyści. W przeciwieństwie do kilku innych produktów na rynku, w jednej cenie ServiceDesk oferuje wszystkie niezbędne funkcjonalności: baza wiedzy (Knowledge Base), „Configuration Management Database” (CMDB), zarządzanie zmianą (change management) i możliwość automatyzacji procesów (workflow). Dodatkowo w domyślnej konfiguracji, dostępne tuż po zainstalowaniu, są procesy bazujące na najlepszych praktykach ITIL tj. Incident Management, Problem Management, Change Management oraz Release Management.

 

Ponieważ został oparty na tej samej platformie, z której korzystają inne rozwiązania, zapewnia łatwe dodanie funkcjonalności spoza ServiceDesk, bez potrzeby rozbudowy istniejącej infrastruktury. Wspólna platforma zapewnia dodatkowe korzyści wynikające z integracji oraz zapewnia lepsze dopasowanie rozwiązań do potrzeb rozwijającego się przedsiębiorstwa. Łatwość integracji jest dostępna zarówno dla innych produktów firmy Symantec jak również dla aplikacji firm trzecich. Dodatkowe produkty w połączeniu z ServiceDesk umożliwiają poprawę bezpieczeństwa, śledzenie zasobów, zarządzanie serwerami i stacjami roboczymi. Ponieważ ServiceDesk jest natywnie zintegrowany, bardzo łatwo jest po prostu dodać kolejny komponent do istniejącej struktury Symantec Management Platform.

 

Główne funkcjonalności:

 • Procesy oparte o najlepsze praktyki ITIL
 • “Drag and drop” Workflow Designer
 • “Self-Service” oraz zautomatyzowane procesy
 • Zaawansowana integracja z produktami Symantec i firm trzecich

 

Główne korzyści:

 • Zmniejszenie kosztów IT
 • Gotowe procesy tuż po zainstalowaniu
 • Wsparcie dla najlepszych praktyk ITIL
 • Szybkie i łatwe dostosowanie formularzy, ankiet i procesów
 • Nie wymaga wiedzy programistycznej
 • Przekazuje tworzenie procesów z powrotem do ich właścicieli
 • Zmniejsza ilość czasu spędzanego przez IT na ręcznych, czasochłonnych zadaniach
 • Pozwala IT robić więcej mniejszym nakładem czasu
 • Łatwość integracji z istniejącymi systemami i narzędziami
 • ServiceDesk wspomaga narzędzia IT do diagnozy, implementacji, zarządzania i zabezpieczania
 • Umożliwia dostęp do procesu danym z aplikacji zewnętrznych tj. Active Directory, czy SharePoint.