Xtraction

To rozwiązuje wyzwania związane z zapewnieniem widoczności i odpowiednich raportów dla IT oraz nie\technicznych osób potrzebujących aktualnych zestawień i podsumowań generowanych w czasie rzeczywistym. Może być znakomitym uzupełnieniem dla Shavlik Protect a także dla Microsoft SCCM, który sam często nie jest w stanie dostarczyć niezbędnych nam metryk  dla dobrego zarządzania zgodnością, podatnościami i aktualizacjami oprogramowania.

xtraction

Extraction pozwala na szybką wizualizacje danych i łatwą ich analizę, łącząc rozproszone źródła, umożliwiając lepsze i szybsze podejmowanie decyzji związanych z ochroną naszych użytkowników i systemów.

Extraction to:

  • Intuicyjny interfejs
  • Szybki dostęp do danych i podsumowań
  • Harmonogramowanie dostarczania raportów
  • Możliwość wglądu w szczegółowe dane (Drill down)
  • Bezpieczny dostęp oparty o role

Podnosi wartość rozwiązań Shavlik Protect i Shavlik Patch