Kiteworks

OPIS ROZWIĄZANIA KITEWORKS

 

Wiodące rozwiązanie dla korporacyjnego współdzielenia plików oraz współpracy – platforma dla dzisiejszych pracowników.

Kiteworks firmy Accellion jest świetną platformą do bezpiecznego współdzielenia plików, tworzenia aplikacji firmowych bogatych w dane, poprawiania efektywności, a zarazem utrzymania poziomu bezpieczeństwa IT oraz zgodności z normami.

 

 

Kluczowe korzyści:

 • Zwiększenie efektywności przy zachowaniu surowych reguł bezpieczeństwa
 • Zapewnienie bezpiecznego dostępu do zasobów firmowych
 • Umożliwienie szybkiego projektowania nowych przepływów pracy oraz aplikacji mobilnych
 • Zarządzanie i audytowanie wszelkiej aktywności na plikach i w folderach
 • Zapewnienie rozdziału danych
 • Zgodność z normami SOX, HIPAA, GLBA
 • Umożliwienie współpracy osób z różnych działów organizacji lub z zewnątrz

 

Kluczowe wyróżniki:

 • Bezpieczne współdzielenie plików i synchronizacja
 • Wybór pomiędzy 100% rozwiązaniem on-premise lub prywatną chmurą hostowaną
 • Wielowarstwowa architektura
 • Bezpieczna aplikacja mobilna dla iOS, Android i Windows
 • Bezpieczny kontener dla efektywności biznesowej
 • REST API dla głębokiej integracji i kastomizacji
 • Mobilne SDK dla iOS, Android oraz Google Glass
 • Zintegrowany edytor mobilny
 • Konsola administracyjna wraz z raportowaniem
 • Autentykacja poprzez LDAP oraz podwójna autentykacja
 • Własność kluczy szyfrowania
 • Single sign on poprzez SAML
 • Wsparcie dla platformy Microsoft Azure Cloud
 • Wsparcie dla systemów przechowywania S3 oraz Atmos
 • Integracja z MDM
 • Zintegrowany antywirus
 • Integracja z DLP
 • eDiscovery – dokładne śledzenie aktywności użytkowników
 • Przyjazne w użyciu zarządzanie uprawnieniami do folderów
 • Wbudowana przeglądarka plików on-line
 • Możliwości dodania własnej grafiki firmowej
 • Integracja z SFTP

 

Bezpieczna platforma zarządzania treścią

kiteworks schematPlatforma kiteworks oferuje dużym organizacjom bezpieczne współdzielenie plików, a zarazem rozwiązanie do współpracy. Umożliwia to bezpieczne wewnętrzne i zewnętrzne dzielenie się danymi firmowymi oraz platformę deweloperską do projektowania własnych aplikacji firmowych. Dzięki temu zwiększa się produktywność, bez naruszania reguł bezpieczeństwa i zgodności z normami. Mobilny kiteworks  SDK  oraz API klasy enterprise umożliwiają szybki rozwój aplikacji bogatych w treści, wykorzystujących wbudowane funkcjonalności dotyczące bezpiecznego dostępu, edytowania i współdzielenia plików na każdym typie urządzenia.

Kluczowe funkcjonalności platformy kiteworks obejmują:

 • Możliwości współpracy i współdzielenia plików klasy enterprise
 • Najszerszy wybór możliwości instalacji, obejmujący 100% on-premise  oraz chmurę prywatną
 • Bezpieczny dostęp do treści firmowych wewnętrznych oraz chmurowych – bez użycia VPN
 • Pełne śledzenie plików i raportowanie dla kierownictwa IT, audytów zgodności lub zarządu
 • Integracja z wewnętrznymi systemami obejmująca AD/LDAP, DLP, SSO, MDM czy SFTP
 • Bezpieczny mobilny kontener z wbudowanym edytorem, szyfrowaniem oraz zdalnym czyszczeniem danych
 • Mobilne SDK dla iOS, Android oraz Google Glass
 • Firmowe API do integracji oraz rozszerzenia infrastruktury firmowej o urządzenia mobilne

 

Bezpieczny uniwersalny dostęp do danych firmowych

kiteworks

Platforma kiteworks umożliwia bezpieczny dostęp i współdzielenie zasobów firmowych, który nie wymaga połączenia VPN. Użytkownicy kiteworks uzyskują jeden punkt dostępu do zasobów firmowych, niezależnie od tego, gdzie są przechowywane. Użytkownicy mogą podłączyć zasoby z wielu źródeł w jednym folderze kiteworks, które będą bezpiecznie współdzielone z użytkownikami zewnętrznymi.

Wsparcie dla popularnych systemów obejmuje:

 • Home Drives
 • Windows File Shares (CIFS and DFS)
 • Microsoft® SharePoint (2007, 2010, and 2013)
 • Documentum (6.6, 6.7 and 7)
 • OpenText Content Server 10 and Livelink 9.7.1
 • OpenText eDOCS 5.3.1
 • Microsoft SharePoint Online
 • Google Drive for Work
 • Microsoft OneDrive for Business
 • Box
 • Dropbox

 

Architektura korporacyjnej chmury prywatnej

 

kiteworks schemat 2

 

Platforma kiteworks została zaprojektowana od początku z przeznaczeniem do dużej skali, bezpieczeństwa oraz elastyczności.

Chmura prywatna – architektura kiteworks oferuje dedykowaną i wyizolowaną infrastrukturę chmurową, umożliwiającą firmom utrzymywanie serwerów, zasobów plikowych, serwisów aplikacyjnych, meta-danych i autentykacji w zasięgu firewalla korporacyjnego. Opcje instalacji obejmują:

 • 100% on-premise
 • Chmura prywatna hostowana
 • Instalacja hybrydowa – kombinacja on-premise oraz chmury prywatnej hostowanej

Architektura wielo-warstwowa – kiteworks umożliwia szeroką elastyczność metod wdrożenia poprzez dopuszczenie rozdzielenia warstw: konsoli web, aplikacyjnej oraz storage’owej i umieszczenia gdziekolwiek w sieci. Każda warstwa może być niezależnie skalowana lub wszystkie razem mogą zostać zebrane do jednego wirtualnego appliance’u.

Rozdział danych i instalacje globalne – kiteworks daje również możliwość dużym organizacjom na wymuszenie polityk umiejscowienia przechowywania danych poprzez zachowanie zasobów w ramach granic geograficznie zdefiniowanych, aby spełnić wymagania zgodności oraz bezpieczeństwa.

 

kiteworks schemat 3

 

Możliwości mobilne a produktywność

Aplikacja mobilna kiteworks, mobilne SDK dla urządzeń iOS oraz Android pozwalają użytkownikom na bezpieczny dostęp, współpracę oraz tworzenie dokumentów firmowych bez względu na miejsce wykonywania pracy. Korzystając z kiteworks, firmy mogą utworzyć nowe przepływy pracy oraz nowe aplikacje mobilne, aby poprawić produktywność i umożliwić pracownikom pracę zdalną.moblile content platform

 • Bezpieczny dostęp do treści firmowych przechowywanych w: HomeDrives, Windows File Share, ECM oraz zasobów chmurowych: Dropbox, Box, OneDrive, Google Drive
 • Bezpieczne tworzenie oraz edycja plików Microsoft Office, online oraz offline w ramach bezpiecznego kontenera
 • Otwieranie i zapisywanie dokumentów kiteworks bezpośrednio na urządzeniu mobilnym
 • Przenoszenie zasobów pomiędzy różnymi źródłami danych
 • Szybkie odnajdywanie treści za pomącą wyszukiwarki kontekstowej z zaawansowanymi filtrami
 • Zarządzanie przepływem pracy w projektach przy pomocy funkcji blokowania oraz zarządzania zadaniami
 • Ochrona danych firmowych na laptopach, desktopach, tabletach i smartfonach za pomocą zdalnego czyszczenia danych, kodów pin oraz białej listy dopuszczalnych aplikacji
 • Integracja z MDM MobileIron, Good Technology (Blackberry) oraz Symantec

Bezpieczne współdzielenie plików

Rozwiązanie kiteworks pomaga poprawić efektywność poprzez łatwość współpracy z wewnętrznymi oraz zewnętrznymi interesariuszami i bezpiecznie współdzielić treści.  Rozwiązanie ułatwia współpracę w czasie rzeczywistym, za pomocą innowacyjnych funkcjonalności, takich jak:

 • Activity Stream –  Tablica aktywności
 • Move tray – tymczasowy folder do zbierania i przemieszczania danych
 • Zarządzanie zadaniami
 • Synchronizacji plików
 • Przeglądarka poczty mail
 • Blokowanie plików
 • Bezpieczne współdzielenie plików
 • Komentarze
 • Przeglądarka web dla plików

Administracja IT, Bezpieczeństwo i Audyty zgodności

Konsola administratora kiteworks dostarcza interaktywne ekrany oraz natychmiastowe alerty systemowe przy krytycznych informacjach o systemie. Ekrany pokazują:

 • Statusy usług systemowych
 • Ilość licencji zużytych/dostępnych
 • Rozmieszczenie zasobów plikowych
 • Informacje o aktywnościach użytkowników systemu
 • Alerty dotyczące kondycji systemu

Kluczowe funkcjonalności administracyjne oraz bezpieczeństwa obejmują:

 • Śledzenie i raportowanie informacji o plikach
 • Antywirus
 • LDAP/AD, SSO
 • Własność kluczy szyfrowania
 • Przeglądarkę web
 • Wygasanie ważności plików/folderów
 • Podwójna autentykacja
 • Zdalne czyszczenie
 • Biała lista aplikacji
 • Kod pin działający offline
 • Ograniczenia administratora

Kluczowe funkcjonalności audytowe obejmują:

 • eDiscovery – zgodność z przepisami prawa, zachowanie wszelkich potrzebnych danych
 • Data Loss Prevention – integracja z wiodącymi rozwiązaniami na rynku (Symantec, Websense, MacAfee)
 • Przyjazny Digital Rights Management – znaki wodne, uprawnienie tylko podglądu pliku, wycofanie pliku (z załącznika mail).

 

O Accellion

Accellion Inc. jest liderem rozwiązań chmury prywatnej do bezpiecznego dostępu i współdzielenia dokumentów firmowych. Firma Accellion została założona w 1999 i zdobyła od tego czasu wiele nagród i wyróżnień. Jest to prywatne przedsiębiorstwo z centralą w Palo Alto, USA. Firma posiada placówki w Północnej Ameryce, Azji oraz w Europie. Zaczynając jako dostawca przestrzeni dyskowej w chmurze, firma Accellion osiągnęła pozycję lidera w branży dostawców bezpiecznego oprogramowania klasy Enterprise. Obecnie ponad 12 milionów użytkowników i ponad 2000 wiodących korporacji i agencji rządowych korzysta z rozwiązań Accellion do ochrony poufnych informacji, zapewnienia zgodności z normami i politykami, podnosząc konkurencyjność, efektywność pracowników oraz redukując koszty IT. Accellion zaufały już takie firmy jak Procter & Gamble, Bridgestone, Uniwersytet Harwardzki, Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełdy czy NASA. Autoryzowanym przedstawicielem Accellion w Polsce jest firma DAMIKO , prowadząca zarówno sprzedaż, doradztwo, jak i implementacje oraz dodatkowe wsparcie użytkownika.

 

loga accellion