Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w Województwie Podkarpackim

30 maja ogłoszony został konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

 

W ramach tych konkursów dofinansowanie mogą uzyskać m.in.:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,
 • szkoły wyższe, jednostki naukowe,
 • instytucje kultury.

Przykładowe rodzaje projektów:

 • tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C), w tym tworzenie i udostępnianie zasobów cyfrowych
 • tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych do funkcjonowania e-usług publicznych
 • tworzenie lub rozwój publicznych zasobów geodezyjnych oraz informacji przestrzennej
 • cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego

Założenia projektu:

 • wspierane będą projekty realizowane na terenie województwa podkarpackiego,
 • maksymalny poziom dofinansowania – 85 %,
 • kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów – 200 mln zł,
 • termin składania wniosków – do 28 lipca 2016.

 

Jeśli mają Państwo potrzeby, które chcieliby Państwo zrealizować ze wsparciem funduszy europejskich, prosimy o kontakt mailowy: fundusze@damiko.pl

Tags: