SYMANTEC ATP: WYŻSZY POZIOM OCHRONY

symantec-atp-info

Symantec Advanced Threat Protection (ATP) to lepsza wykrywalność, priorytetyzacja i szybsze zapobieganie zaawansowanym i ukierunkowanym atakom.

Wykorzystując potencjał i informacje o cyber-zagrożeniach największej na świecie prywatnej sieci Symantec Global Intelligence Networks, rozwiązanie ATP pozwala szybko wykrywać ataki, które inaczej mogłyby być niezauważone, tak w firmowej sieci, poczcie email jak i stacjach końcowych.

Technologie Synapse i Cynic wspierają analityków, pierwsza – agregując informacje ze wspomnianych trzech obszarów i identyfikując oraz priorytetyzując alerty o systemach wymagających szybkiego działania,  druga – detonując podejrzane pliki i skutecznie sprawdzając, czy są one zagrożeniami.

Dzięki redukcji liczby incydentów, które muszą być podane analizie, ATP pozwala skupić się na zdarzeniach wymagających pilnej reakcji.  Wszystkie informacje o ataku zbierane są i prezentowane w jednym miejscu, przyspieszając analizy, bez żmudnego, ręcznego wyszukiwania potrzebnych danych, jak np. pliki użyte w ataku, wszystkie adresy email, czy złośliwe adresy IP.

Symantec ATP pozwala uniknąć sytuacji, w których wykrycie ataku zajmuje tygodnie lub jeszcze dłużej. Dzięki wspomnianym technologiom każdy atak może być wychwycony już w ciągu minut.

Zapraszamy do rozmów i testów.

Tags: