fundusze Tag

29 lipca ogłoszony został konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.   W ramach tych konkursów dofinansowanie mogą uzyskać m.in.: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, szkoły wyższe, jednostki naukowe, organizacje pozarządowe, instytucje kultury administracja rządowa zespolona i niezespolona   Przykładowe rodzaje...

Ogłoszony został konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego działanie 2.1 e-usługi.   W ramach tego konkursu dofinansowanie mogą uzyskać: uczelnie publiczne i niepubliczne w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.   Na co można otrzymać dofinansowanie? Wsparciem zostaną objęte projekty polegające...

30 maja ogłoszony został konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.   W ramach tych konkursów dofinansowanie mogą uzyskać m.in.: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, szkoły wyższe, jednostki naukowe, instytucje kultury. Przykładowe rodzaje projektów: tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B,...