Technologie informacyjno-komunikacyjne w województwie łódzkim

Technologie informacyjno-komunikacyjne w województwie łódzkim

17 lutego ogłoszony został konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

W ramach tych konkursów dofinansowanie mogą uzyskac m.in.:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,
 • szkoły wyższe, jednostki naukowe,
 • podmioty lecznicze działające w publicznym systemie opieki zdrowotnej,
 • instytucje kultury.

Przykładowe rodzaje projektów:

 • budowa systemów teleinformatycznych wraz z niezbędną infrastrukturą dla potrzeb elektronicznego obiegu dokumentów wraz z obiegiem spraw i pracy (workflow), modelowania i optymalizacji procesów w administracji publicznej;
 • budowa szeroko dostępnych dla obywateli platform umożliwiających dostęp przez Internet do usług publicznych;
 • rozwój infrastruktury informatycznej zapewniającej skuteczne mechanizmy zarządzania prawami dostępu do informacji i monitorowanie tego dostępu;
 • budowa, przebudowa lub zakup systemów zapewniających bezpieczeństwo przechowywania danych cyfrowych.

Założenia projektu:

 • wspierane będą projekty realizowane na terenie województwa łódzkiego,
 • maksymalny poziom dofinansowania – 85 %,
 • kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów – ponad 103 mln zł,
 • termin składania wniosków – 21 – 30 marca 2016.

 

Jeśli mają Państwo potrzeby, które chcieliby Państwo zrealizować ze wsparciem funduszy europejskich, prosimy o kontakt mailowy: fundusze@damiko.pl