Użytkownik jako zagrożenie dla bezpieczeństwa urządzeń mobilnych

Użytkownik jako zagrożenie dla bezpieczeństwa urządzeń mobilnych

Zagrożenia mobilne są prawdziwe, narastają każdego roku i są wszędzie.

Jako przykład może posłużyć malware o nazwie Triout, który jest w stanie nagrywać wszystkie rozmowy telefoniczne, wysyłać ich nagrania do zewnętrznego serwera, przechwytywane są informacje takie jak dziennik połączeń, wiadomości SMS, lokalizacja sprzętu, zdjęcia. A to tylko przykład zagrożenia, jednego z wielu na jakie jesteśmy narażeni. Naturalnym więc jest, że działy IT w trosce o zapewnienia jak najwyższych standardów bezpieczeństwa stają przed wyzwaniem, jak ograniczyć ryzyko utraty danych a jednocześnie w sposób efektywny wykorzystać możliwości jakie mobilność.

Jak zatem zwiększyć bezpieczeństwo?

Naturalnym rozwiązaniem, jest ochrona antywirusowa na urządzenia mobilne, wiąże się to jednak z czasochłonnym procesem wdrożenia w organizacji, który wymaga zaangażowania wszystkich użytkowników urządzeń mobilnych.

Jeśli chcesz, aby użytkownicy wdrażali aplikację zabezpieczającą na swoim urządzeniu mobilnym, powinieneś się liczyć z tym, że zgodnie z przeprowadzonymi szacunkami tylko 50-60% użytkowników rzeczywiście zrobi to w okresie trzech miesięcy. Wskaźnik ten wzrasta do ponad 80%, jeśli jest to dyrektywa korporacyjna. Niemniej jednak mino usilnych starań, nadal statystycznie 20% urządzeń pozostaje bez żadnej ochrony !!!

Tak więc poleganie na użytkownikach końcowych stanowi duży problem dla działów IT, potwierdzając jednocześnie tezę, że to człowiek jest najsłabszym ogniwem w ekosystemie mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego firmy.

Jak zatem możesz wyeliminować „najsłabsze ogniwo” w swojej organizacji?

Rozwiązaniem jest MobileIron Threat Defense.

Użytkownicy nie muszą pobierać ani aktywować klienta na urządzeniu mobilnym, możemy przeprowadzić instalację w trybie cichym, mając jednocześnie 100% pewności, że całość naszej infrastruktury została objęta ochroną.

MobileIron Threat Defense oferuje natychmiastowy, wnikliwy wgląd w urządzenie, sieć i aplikacje, wykorzystując technologię machine learning, zatrzymując ataki na urządzenie mobilne, zanim mogą spowodować szkody.

Co odróżnia nas od innych:

Jedna aplikacja: ochrona przed zagrożeniami wbudowana w agenta MobileIron

Zero-day: natychmiastowa widoczność znanych i nieznanych zagrożeń, bez konieczności połączenia z siecią

Urządzenie: wykrywanie zagrożeń i remediacja na urządzeniu za pomocą algorytmów uczenia maszynowego

Żadne działanie użytkownika nie jest wymagane: użytkownicy nie muszą wdrażać ani aktywować klienta

Dzięki MobileIron Threat Defense organizacje mogą zapewnić zadowolenie i produktywność użytkowników, chronić politykę prywatności i chronić urządzenia mobilne przed atakami mogącymi zagrozić sieci firmowej i doprowadzić do utraty danych. Jedna aplikacja ułatwia kontrolę bezpieczeństwa, zapewnia wnikliwą analizę zagrożeń i eliminuje zagrożenia na urządzeniu, nawet jeśli nie jest połączona z siecią Wi-Fi lub komórkową.

Wykorzystywanie w organizacjach nowoczesnych technologii wymaga również nowoczesnego podejścia do bezpieczeństwa.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możesz teraz chronić dane swojej firmy za pomocą MobileIron Threat Defense, skontaktuj się z nami: damiko@damiko.pl

Źródło: mobileiron.com