Wdrożyliśmy system kopii zapasowych w Lasach Państwowych

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie testowała różne rozwiązania z zakresu zabezpieczenia kopii danych i zwróciła się do firmy Damiko z zapytaniem o propozycję systemu kopii zapasowych dla danych przechowywanych na stacjach roboczych w jednostkach organizacyjnych (nadleśnictwa w regionie).

Po analizie wymagań i specyfiki pracy jednostek zaproponowaliśmy rozwiązania NAS Ctera jako najpełniej realizujące zadania jakie były stawiane systemowi.

Rozwiązania NAS Ctera (modele C200 i C400) wraz z pakietem oprogramowania wpisały się idealnie w wymagania i oczekiwania wobec systemu kopii zapasowych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie i podległych nadleśnictwach. Dodatkowo przygotowane procedury i krótkie szkolenie, pozwala na samodzielną obsługę urządzeń przez pracowników nadleśnictw i użytkowników systemu. Ostatecznie cały projekt zamknął się w kwocie o ok. 40 % niższej od rozważanych ofert konkurencyjnych, co stanowi również istotną kwestię przy budżetowaniu wydatków na potrzeby z zakresu IT.

Tags: