Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na uczelniach wyższych w Województwie Mazowieckim

Ogłoszony został konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego działanie 2.1 e-usługi.

 

W ramach tego konkursu dofinansowanie mogą uzyskać:

  • uczelnie publiczne i niepubliczne w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na wykorzystaniu TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na uczelniach wyższych, celem świadczenia usług drogą elektroniczną, aby podnieść dostępność, jakość i efektywność kształcenia w regionie, jak np. rekrutacja przez Internet, czy e-learning.

 

Założenia projektu:

  • wspierane będą projekty realizowane na terenie województwa mazowieckiego,
  • maksymalny poziom dofinansowania – 80 %,
  • kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów – ponad 41 mln zł,
  • termin składania wniosków – do 2 września 2016.

 

Jeśli mają Państwo potrzeby, które chcieliby Państwo zrealizować ze wsparciem funduszy europejskich, prosimy o kontakt mailowy: fundusze@damiko.pl

Tags: